BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümit KOÇ, Asım ZEYBEK
YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜMDE EN AC 44300 ALAŞIMI KULLANARAK FARKLI KESİT KALINLIĞININ POROZİTE OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Alüminyum alaşımlarının son yıllarda otomotiv endüstrisinde kullanımı önemli derece artmıştır. Bunun başlıca sebepleri arasında, hafiflik mukavemet dengesi, yüksek oranda geri dönüştürülebilir olması kaynaklı çevrecilik sayılabilir. Otomotiv endüstrisinde yaygın olarak ekstrüzyon ve yüksek basınçlı döküm ürünler tercih edilmektedir. Çalışmaya konu olan EN AC 44300 alaşımı yaygın olarak ince cidarlı ve karmaşık geometrili döküm parçalar için yüksek basınçlı döküm prosesinde kullanılmaktadır. Yüksek mukavemet ve korozyon direnci beklentisi olan durumlarda tercih edilen alüminyum yüksek basınçlı döküm alaşımları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Dökümde en önemli ve yaygın kusurlar arasında yer alan porozitelerin mekanik özeliklerde kayıp yaratmasının yanında alüminyum parçalarda işleme sonrası kozmetik kusurlara da neden olmaktadır. Yüzeye yakın porozitelerin talaş kaldırma operasyonu sonrasında yüzeyde gözlenmesi, kozmetik beklentisi yüksek parçalar için engel oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 400 ton kapasiteli alüminyum yüksek basınçlı döküm presinde, EN AC 44300 alaşımı kullanılarak, 3 mm, 6 mm, 9 mm ve 12 mm kalınlıklara sahip lama tipi çekme test numuneleri üretilmiştir. Döküm işlemleri için sıvı metal sıcaklığı 660℃ olarak belirlenmiştir. Numunelerin orta kısmından porozite analizi için örnekler alınmış ve standart metalografik hazırlama prosesi sonrası, farklı büyütmelere sahip NIKON mikroskop ve CLEMEX programı ile yüzdesel porozite oran hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Farklı kesit kalınlığına sahip numunelerin porozite miktarları görsel ve sayısal olarak karşılaştırılmıştır. Kesit kalınlığının artışına bağlı olarak porozite miktarında artış gözlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-7362-838X

Anahtar Kelimeler: Yüksek Basınçlı Döküm, EN AC 44300, Porozite 


Keywords: