Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi
14.12.2018

DAVET

Değerli Katılımcılar,

Kongremizde 21. yy. gerektirdiği ileri teknoloji işletmelerinde liderlik rollerini üstlenecek farklı disiplinlerden mühendislerin çevre, kalite ve etik değerler çerçevesinde küresel rekabette ayakta kalmak için teknik ve yönetsel becerilerini geliştirecek bilgi paylaşımlarında bulunmayı amaçlıyoruz.

Kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenmesi, ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi, ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlamasının ardından yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergilerde yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Kongremizin tüm katılımcılar başta olmak üzere, akademi ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz. Tüm katılımcı, destekçi ve izleyicilerimize teşekkür ediyor kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

Kongremiz 2018 Yılı Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır. Kongremiz sonrasında sunulan bildiriler tam metin olarak pdf kitap halinde yayınlanacaktır. Aynı kitap içerisinde tam metinlerin bitimini takiben özet metinlere yer verilecektir.

 

KATILIMCILARA YÖNELİK DUYURUDUR: Kongremizde sözel olarak sunulan ve seçici bilim kurulu tarafından seçilecek olan bildiriler "ISBN NUMARALI BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMÜ" ve "BİLİMSEL EDİTÖR" yönetiminde ONLİNE PDF şeklinde basılacaktır.

 

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

Kongre Başkanı

(Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

 

Doç. Dr. Bülent SALDERAY  - Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Kongre Eş Başkanları

DESTEKLEYEN KURUMLAR