BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Cahit MAVİLİ, Mine TEMEL
1- AR-GE PROJE PORTFÖYÜNÜN TAKİBİ İÇİN BİR ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Furkan ERDOĞAN
2- YÜKSEK RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

  Özet  
Mehmet Alper SOFUOĞLU
3- MANYETİK ALANIN İMALAT VE MALZEMEYE ETKİLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

  Özet  
Mehmet Alper SOFUOĞLU
4- A REVIEW OF TEXTURED CUTTING TOOLS IN MANUFACTURING ENVIRONMENT

  Özet  
Mutlu Tarık ÇAKIR
5- ELEKTRONİK CİHAZLARDA KULLANILAN ISI GİDERLERİNİN SOĞUTMA PERFORMANSI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER