BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdurrahman Yasir PARLAK, Ali ELMAS
1- BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA DENİZİ TABANINDA NTG YÖNTEMİYLE TEMEL KAYA SEVİYESİ ARAŞTIRMASI

  Özet  
Ali ELMAS
2- BOUGUER GRAVİTE VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ'NDE TEMEL KAYA İNCELEMESİ

  Özet  
Ali ELMAS, Ali Erden BABACAN
3- GÖMÜLÜ OLAN MANYETİK BİR CİSMİN NTG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

  Özet  
Aytuğ ÖNER, Mehmet ZOR
4- TERMOELEKTRİK JENERATÖRLERİN VERİMİ ÜZERİNDE FARKLI PARAMETRELERİN ETKİLERİ VE OPTİMİZASYONU

  Özet  
Nesli AYDIN, Elçin GÜNEŞ, Gül KAYKIOĞLU, Abdülkadir MUTLU, Fatih KAMAOĞLU
5- COST ANALYSIS OF INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS

  Özet  
Zeynep ÇELİK, Hamdi Selçuk ÇELİK
6- YAPILARDA TROMBE DUVARININ KULLANIMI VE VERİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER