KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği) 

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

(Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Prof. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

 

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Baki BAĞRIAÇIK

Dr. Öğr. Üye. Hatice ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üye. Süleyman ŞİMŞEK

Dr. Mustafa Kemal BALKİ

Dr. Cem ALDAG

Arş. Gör. Acar Can KOCABIÇAK

Arş. Gör. Ebuzer AYGÜL

Arş. Gör. Vedat YEĞİN