KOMİTE VE KURULLAR

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Prof. Dr. Ümran SEVİL

İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Bülent EKER

(Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Prof. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Prof. Dr. İlter TÜRKDOĞAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ

Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN

Dr. Cem ALDAG

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Arş. Gör. Ali AVCI

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

Arş. Gör. Selçuk SELVİ

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR