KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Prof. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dr. Gültekin COŞKUN

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL

Dr. Cem ALDAG

Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR