BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem ALTIN KARATAŞ
Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ FARKLI MATKAP UÇLARIYLA DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
 
Ti-6Al-4V alaşımları yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet/ağırlık oranı gibi üstün özelliğinden dolayı çok farklı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte; yüksek ısıl direnç özellikleri nedeniyle işlenmesi zor malzemeler arasında yer almaktadır. Neredeyse tüm titanyum alaşımları için delme operasyonları önemli bir işleme süreci olup, günümüzde modern üretim süreçlerinde daha iyi delik kalitesi elde edebilmek amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımı farklı matkap uçlarıyla farklı işleme parametreleri altında dik işleme merkezinde delme işlemine tabi tutulmuştur. Delme işlemi sonucunda elde edilen deliklerin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerinde işleme parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Amaç; en düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü elde edebilmek için işleme parametrelerinin optimum değerlerini belirlemektir. Delme deneyleri iki farklı matkap ucu (HSS ve karbür), üç farklı iş mili hızı (750, 1000, 1500 dev/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (0.05, 0.10, 0,15 mm/dev) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde soğutma sıvısı olarak bor yağı katkılı su kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan parametreler deney maliyetini azaltmak için Taguchi L18 (21x32) ortogonal dizisine göre tasarlanmış ve uygulanmıştır. Varyans analizi (ANOVA) işleme parametrelerinin etki yüzdelerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. En düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri HSS matkap ucu kullanılarak, 1500 dev/dak iş mili hızı ve 0.05 mm/dev ilerleme hızında 0.787 µm olarak elde edilmiştir. Matkap ucu türü %47 oran ile en yüksek etkiye sahip parametre olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V alaşımı, delme, yüzey pürüzlülüğü, Taguchi metodu. 


Keywords: