BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK
SÜSPANSİYON SİSTEMİ SALINCAK KOLU TASARIM OPTİMİZASYONU VE YAPISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Otomotiv sektörü, diğer ilgili sektörlerle birlikte gelişmiş ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde enerji tüketimine, kaynakların verimli kullanılmasına, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına daha fazla önem verilmektedir. Bir motorlu taşıt yüzlerce parça, montaj ve birçok sistemden oluşmaktadır. Optimizasyon, tasarım sürecinde etkili bir araç ve sistematik bir yaklaşımdır. Mühendisler ve tasarımcılar, otomotiv sistemleri tasarlarken bileşenlerin ağırlığını azaltmak ve performansını artırmak için farklı optimizasyon yöntemleri uygulamaktadır. Araç süspansiyon sistemleri, sürüş konforu ve güvenliği için önemli role sahiptir. Otomotiv endüstrisinde sürüş konforu için çeşitli süspansiyon tipleri geliştirilmiştir. Salıncak kolu, bağımsız süspansiyon sisteminin önemli bileşenidir. Sürüş sırasında salıncak kolları diğer bileşenlerle iş birliği içinde çalışarak yol koşullarına göre tekerleklerin kontrolsüz hareketlerden korunmasına yardımcı olur. Salıncak kolları, preslenmiş çelik, dökme demir veya alüminyum gibi farklı malzemelerden döküm, dövme ve sac şekillendirme yöntemleri kullanılarak üretilebilir. Birçok araştırmacı, çeşitli süspansiyon sistemlerinin üst veya alt salıncak kollarının performansını artırmak için çok sayıda çalışma yürütmüştür. Araç hareket halindeyken, salıncak kolları zamanla değişen karmaşık yüklere maruz kalır. Sonlu Elemanlar Analizi (SEA), farklı mekanik yükler tarafından üretilen gerilmelerin salıncak kolu üzerindeki etkilerini belirlemek için etkili yöntemdir. Topoloji optimizasyonu, geleneksel olmayan optimizasyon yöntemlerinden biridir ve tasarımlarda yapısal problemlerin SEA kullanılarak çözülmesi için uygundur. Sunulan bu çalışmada, bağımsız süspansiyon sisteminde kullanılan alt ve üst salıncak kolunun tasarım ve geliştirilmesinde literatürdeki SEA ve optimizasyon çalışmaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süspansiyon sistemi, optimizasyon, salıncak kolu, topoloji 


Keywords: