BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatmagül TOLUN
OTOMOTİV SANAYİİNDE KULLANILAN AL 5186 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ
 
Al alaşımları, yüksek dayanım, düşük yoğunluk, süneklik ve tokluk değerlerine sahip olmaları, plastik şekil verme işlemlerine uygun olmaları, korozyona ve yorulmaya karşı yüksek direnç göstermeleri nedeniyle, otomotiv sanayiinde, havacılık ve uzay sanayiinde tercih edilen malzemelerdir. Al 5186 Al alaşımı ise; yüksek mukavemet ve korozyon direnci, kolay işlenebilme özelliği nedeniyle otomotiv sanayiinde pek çok parçanın imalatında tercih edilen bir malzemedir. Al alaşımlarının konvansiyonel kaynak yöntemleriyle birleştirilmesi sırasında meydana gelen bazı olumsuzluklar nedeniyle kaynaklı yapının mukavemeti ve kaynak kalitesi düşmektedir. Sürtünme karıştırma kaynağı, bu olumsuzlukların üstesinden geldiği için Al alaşımlarının kaynağında tercih edilen bir katı hal kaynak yöntemidir. Yüksek kaynak dayanımı değerleri ve kaliteli kaynak yüzeyleri elde edilmesi, otomasyona uygun olması, kısa kaynak süresi, ergime sıcaklıklarının altındaki sıcaklıklarda kaynak işleminin gerçekleşmesi ve ilave koruyucu gaza veya kaynak teline ihtiyaç duyulmaması sürtünme karıştırma kaynak yönteminin avantajlarıdır. Bu çalışmada Al 5186 alaşımı sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmiştir. Sürtünme karıştırma kaynak işlemi 60 mm/dak sabit takım ilerleme hızında, 700 dev/dak ve 900 dev/dak iki farklı takım dönüş hızında, Üniversal Freze Makinasında (Taksan FU 315x1250) vidalı uçlu karıştırıcı takım ile gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemi sonrasında, kaynaklı numunelere çekme testi uygulanarak kaynak mukavemetleri araştırılmıştır. En yüksek kaynak dayanımı ve kaynak kalitesi; 60 mm/dak takım ilerleme hızında ve 700 dev/dak takım dönüş hızında birleştirilen numuneden elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-7784-9115

Anahtar Kelimeler: Otomotiv sanayi, sürtünme karıştırma kaynağı, Al 5186 alloy 


Keywords: