BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer ÖZTUNÇ DÜDÜKÇÜ, Mustafa Cem KASAPBAŞI
KURUMSAL MİMARİ BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MODELLENMESİ
 
Dijital dönüşümün modellenmesi, kurumsal mimarideki mevcut yapıların ve sistemlerin, şirketlerin ve organizasyonların iş süreçlerini, teknolojilerini ve stratejilerini dijital çağa uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmasının analizini ve değerlendirilme sürecini içerir. Bu analiz ve değerlendirme, mevcut süreçlerin ve teknolojilerin optimize edilmesine ve dönüşüm için uygun dijital çözümlerin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, iş ve teknoloji stratejilerinin hizalanması ve dijital dönüşüm sürecine uyum göstermeleri sağlanır. Endüstri 4.0 ile hızlı değişen ve dönüşen dünyada dijital dönüşümün başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kurumsal mimaride yapılması gereken değişiklikler ve adapte edilmesi gereken teknolojik çözümler kamu ve özel kurumların dönüşümüne ışık tutmaktadır. Kurumsal mimari ile daha efektif kurumsal ve operasyonel süreçler oluşmakta, kurum değişimlere karşı hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermekte, kurum hedeflerine uygun kaynak ile ulaşmakta ve kurum dijital dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. 1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkan bu alan için çeşitli kurumsal mimari çerçeveleri önerilmekte ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada özel bir kurumun iş süreçlerinden birinde kurumsal mimari çerçeve yönetimi uygulanmıştır. Çalışma için öncelikle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) uygulamasından (ÇKKVY) AHP ve OFD methodlarından elde edilen çıktılar kullanılarak karışık tam sayılı programlama modeli kurulmuştur. Dijital dönüşümün mevcut süreçlere uygulanması ile elde edilen sonuç ve faydalar, ülkemizde yeni gelişmekte olan bu alana, kamu ve özel sektöre fayda sağlayıcı ve öneri getirici niteliktedir. Ayrıca burada önerilen dönüşüm modeli ile sürekli değişen iş ve müşteri ihtiyaçlarına karşı şirketlerin daha esnek ve çevik olmalarını sağlar. Bu sayede şirketler, dijital dönüşüm sürecinde başarılı olabilir ve sürekli büyüme ve rekabet avantajı elde edebilir. ORCID NO: 0000-0003-2834-1432

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Transformasyon, Modelleme, Çevik Dönüşüm, Yalın Çerçeve, Çok Kriterli Karar Verme, Talep Yönetimi 


Keywords: