BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ABDULHADI, Yunus BABACAN
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN FIRCASIZ DC MOTOR ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ-II
 
Fırçasız DC motorlar (BLDC), daha az bakım gerektirmeleri, yüksek verime sahip olmaları yüksek hızlara çıkabilmeleri nedeniyle oldukça avantajlıdırlar. Bu motorlar motorlar, özellikleri itibariyle klasik DC motorlara benzerler. Fırçasız doğru akım motorları, tek veya çok fazlı olabilir ancak yaygın olarak üç fazlıdırlar. Faz sayısı arttıkça motorun üretim ve kontrol maliyetleri de artar. Bu çalışmada insansız hava araçları için hafif, yüksek hızlı ve yüksek kaldırma kuvvetine sahip BLDC motor üretilerek gerekli elektriksel analizi yapılmıştır. Bu analizlerde motorun çektiği akım, pervanesiz olarak ve 18x8 boyutlarında 3 bıçaklı pervaneler kullanılarak ölçülmüştür. Üç bıçaklı pervanelerin kullanılma nedeni iki bıçaklı pervanelere göre verimlerinin daha yüksek olmasıdır. İlk olarak, devir sayısına bağlı olarak motorun kaldırma kuvvetinin değişimi incelenmiştir. Artan devir sayısı ile orantılı şekilde motorun kaldırma kuvvetinin de arttığı görülmüştür. Çalışmanın devamında çekilen akıma bağlı olarak devir sayısı ve kaldırma kuvveti incelenmiş ve motorun performans özellikleri çıkarılmıştır. Burada artan çekilen akımla motorun devir sayısının hızlıca arttığı görülmektedir. Aynı şekilde artan akımla kaldırma kuvvetinin de hızlıca arttığı görülmüştür. Son olarak, devir sayısı ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişki araştırılmış ve beklendiği gibi artan devir sayısı ile kaldırma kuvveti artmıştır. Motorun beslemesi lityum polimer altı hücreli batarya kullanılmıştır. Özetle, üretilen motora ait beklenen özellikler elde edilmiş ve testler başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: BLDC, DC Motor, Fırçasız DC Motor, İHA 


Keywords: