BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Samet DEMİR
FARKLI SİLİSYUM YOĞUNLUĞUNA SAHİP KAYNAK TELLERİNİN GAZALTI KAYNAK DİKİŞİNDEKİ KOROZYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde otomotiv üreticileri araçların korozyona karşı daha fazla dirence sahip olabilmesi için çeşitli kaplama ve boya işlemleri uygulamaktadır. Bu işlemler bazı parçalar için yeterli olsa bile bazı parçalar dış dünya ile daha fazla etkileşimde bulunduğu için korozyona maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Özellikle araç alt takım bileşenleri, salıncak kolları ve benzer şasi parçalarında bu durum yoğun olarak yaşanmaktadır. Motor traversi, arka aks, suspansiyon kolu gibi parçalar bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu alt takım bileşenlerinin korozyon direncini artırmak ve maruziyeti önlemek için çeşitli kaplama ve boya yöntemleri kullanılsa da özellikle kaynak bölgelerinde çeşitli kusurlar meydana gelmektedir. Korozyona bağlı etkilerin araç güvenliğini etkilemesi durumunu ortadan kaldırmak ve müşteri şikayetlerini azaltmak için kaynak bölgesinde oluşan kusurları azaltmak gereklidir. Buna bağlı olarak uygulanan kaplama ve boya teknolojilerinde hem de kaynak teknolojilerinde ilerlemeler sağlanmıştır. Bu çalışma da ise özellikle süspansiyon parçaları ve salıncak kolları bileşenlerinde kullanılan gaz altı kaynak yönteminin sarf malzemelerinden biri olan kaynak teli ve bu tellerin kimyasal yapısında bulunan silisyum nedeniyle kaynak dikişinde oluşturmuş olduğu cürufların korozyona etkisi incelenecektir. İlgili çalışmada silisyum miktarı farklı olan kaynak telleri ile kaynak denemeleri gerçekleştirilmiş ve sonrasında döngüsel korozyon testleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda silisyum miktarı farklı olan kaynak tellerinin kaynak dikişinde oluşturmuş olduğu korozyon direnci kıyaslanarak sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mag kaynağı uygulaması, Korozyon direnci incelemesi, Gazaltı kaynak teli 


Keywords: