BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuncay UZUN
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON TEKNİĞİ
 
Günümüzde eğitim, güvenlik, ticari, endüstriyel, askeri, sağlık ve benzeri amaçlı birçok alandaki mühendislik eğitiminde simülasyon (benzetim) tekniği kullanılır. Modern bilgisayar teknolojileri hem öğretmenleri hem de öğrencileri lisans ve lisansüstü düzeylerinde desteklemek için özellikle etkileşimli, tümleşik ve çok seviyeli simülatörler geliştirilmiştir. Bu tekniğin kısa tarihçesi, tanımı verilmiş ve kavram, yöntem ve teknolojik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca simülasyon tekniğinin çeşitli tanımları verilerek irdelenmiş, mühendislik eğitiminde kullanılmasının avantaj ve dezavantajı üzerinde durulmuştur. İlk olarak simülasyon tekniğinin başlangıcı olan modellemenin tanımı yapılmış ve mühendislikte modelleme hakkında bilgi verilmiştir. Modellemenin önemi, fiziksel dünyadaki gerçek bir sorununun çözmemize yetecek kadar karmaşık olan en basit bir modelinin amacının, sorulara cevap vermemize ve problemleri çözmemize yardımcı olmasıdır. Sonra simülasyonda kullanılan modeller ve simülatörlerin sınıflandırılması, özellikleri anlatılmıştır. Simülatör kullanımı genellikle kolaydır. Gerçek durumla uğraşmaktan daha ekonomiktir. Problemlerin anlaşılmasını arttırır ve çözüme sistematik bir yaklaşım sağlar. Simülatörler, kullanıcıların bir problem üzerinde matematiğin gücünü kullanmalarını ve bir sorunu analiz etmek için standartlaştırılmış bir format sağlar. Simülasyonu yapılan sistemi veya süreci değerlendirme için tutarlı bir araç olarak hizmet eder. Bu bağlamda yüksek öğretimde verilen çeşitli ders programlarına sahip fakültelerde mühendislik eğitiminde simülasyon tekniğinin kullanımı incelenmiştir. Ayrıca simülasyon tekniğinin mühendislik eğitiminde bugünkü kullanımı üzerine bir araştırma ve inceleme yapılarak ortak temel önemli özellikler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Eğitimi, Modelleme, Simülasyon, Simülatör 


Keywords: