BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuncay UZUN
EĞİTİM AMAÇLI BİR MİKROİŞLEMCİ SİMÜLATÖRÜ
 
Günümüzde her alanda amaçlanan hedefe ulaşmak için araç olarak kullanılan mikroişlemcilerin donanım ve yazılım özelliklerinin öğrenilmesi için mühendislik eğitiminde simülatör (benzetim) programları kullanılır. Kişisel bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla değişik mikroişlemcilerin donanım ve yazılım özelliklerine benzeyen etkileşimli simülatör programlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Eğitim amaçlı simülatör yazılımları ekonomiktir ve kullanımı genellikle kolaydır. Gerçek çalışma ortamında karşılaşılan maliyeti yüksek olan donanımlar yerine zaten sahip olunan kişisel bilgisayar ortamını kullanırlar. Ayrıca gerçek ortamda ihtiyaç duyulan ölçme ve kontrol cihaz desteğine ihtiyaç duymazlar. Mikroişlemci Simülatörleri, genellikle kullanıcıların bir mikroişlemci yazılımı üzerinde bilgisayar ortamının gücünü kullanmalarını, tasarım yapmalarını ve bir sorunu analiz etmek için bir süreç ve ortam sağlar. Simülatör, simülasyonu yapılan mikroişlemciyi öğrenmek için etkileşimli bir eğitim-öğretim aracı olarak da hizmet eder. Mikroişlemci Simülatör yazılımları fonksiyonel veya gerçek mod çalışma şeklinde çalışmak üzere tasarlanır. Eğitim amaçlı simülatör programları genellikle fonksiyonel çalışma şeklinde çalışırlar. Bu simülatör programları eğitim-öğretimi amaçlanan bir mikroişlemcinin temel özelliklerini öğrenmek için yeterlidir. Kişisel bilgisayar ortamı, bu tip simülatörler için gerek duyulan kelime işlemci, dosya okuma, kaydetme gibi destek programlarını da sağlar. Son kısımda, bir mikroişlemcinin donanım ve yazılım çalışmasını öğrenmeyi hızlandıran ve kolaylaştıran bir simülatör yazılımının işlevleri ve çalışması anlatılmıştır. Sonuç olarak gerçekleştirilen simülatör yazılımı ile diğer ticari amaçlı üretilen simülatör özellikleri karşılaştırılma yapılarak ortak temel önemli özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Simülatör, Simülasyon, Mikroişlemci eğitimi.

Anahtar Kelimeler: Simülatör, Simülasyon, Mikroişlemci eğitimi 


Keywords: