BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seyit Ali YILDIRIM, Cüneyt EZER, Hüseyin TANRISEVEN
ASFALT KARIŞIMLARDA GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Karayolları, Şehir içi yollar ve Havaalanlarının yapımında vazgeçilemez malzeme durumunda olan asfalt kaplamalar, ulaştırma giderlerinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Artan nüfusa paralel olarak , artan araç sayıları , artan ağır taşımacılık faaliyetleri, yol üst yapısında sorunlara sebep olmakta ve yollarımızın ömrünü kısaltmaktadır. Ülkemizde karayolu taşımacılığının diğer ulaştırma sektörleri arasındaki payının %90’lar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, yollarımızın ne kadar önemli olduğu ortadadır.Tasarım ömrünü tamamlamadan çok erken bozulan asfalt yol kaplamaların yeniden yapımı, doğal kaynakların yok olması tehlikesini doğurmakta, çevre sorunlarını arttırmakta ve en önemlisi ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Yıllık 40 milyon ton bitümlü sıcak karışım asfalt üreten ülkemizde, yapılan az miktarda geri dönüşüm uygulamalarında sorunlar çıkmakta, geri dönüşüm asfaltlara mesafeli durulmakta ve bu nedenle istenilen seviyelere ulaşılamamaktadır. Oysa asfalt üstyapıların geri kazanımında, eskimiş ve bozulmuş üstyapıdan kazılarak geri kazanılan malzemeler, yeni malzemelerle karıştırılıp asfalt üretim tesisinde şartnamelerin gereklerini karşılayan karışımlar elde etmek mümkündür. Yol üst yapısındaki asfalt tabakalarında genellikle %10’dan % 35’e kadar değişik oranlarda kullanım imkanı bulan kazınmış asfaltlar, özel asfalt tesislerinde kimyasal katkı ilavesi ile %50’nin üzerinde de kullanılabilmektedir. Yollardan kazınmış eski asfalt kaplamalardaki agreganın ve bağlayıcı olarak kullanılan bitümün ekonomik değerleri oldukça yüksektir. Bu malzemelerin özelliklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, karışım gradasyonunun tayini, ilave edilecek agreganın ve bitümün miktarının doğru tespiti, ince malzeme oranının ve asfalt karışım reçetelerinin doğru hazırlanması, geri dönüşüm asfalt karışımlarda sorunları ortadan kaldıracak, kullanımın yaygınlaşması ile ülke ekonomisine maksimum katkı.sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Asfalt Karışımlarda Geri Dönüşüm, Agrega, Bitüm, Gradasyon 


Keywords: