BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz SAĞLAM, Furkan ŞEN
ARAÇ ELEKTRONİĞİ SİSTEMLERİNDE HAT DİRENCİ HESABI VE GELİŞTİRİLEN AKILLI HESAPLAMA YÖNTEMİNİN ANALİZİ
 
Araç kablolarındaki hat direnci, araç elektroniği sistemlerinde kritik bir faktördür. Hat direnci, belirli bir hat üzerinde iletilmek istenen enerjiye, iletken malzemenin gösterdiği zorluk olarak tanımlanır. Araç üzerinde bulunan fren, yakıt, motor kontrol vb. sistemleri farklı modüllerden oluşmaktadır. Bu modülleri birbirine bağlayan kabloların yüksek hat direnci, güç iletimini ve haberleşmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Modülleri birbirine bağlayan kablo alt parçalarının her birinin hat direncine etkisi vardır ve bu engellenemez, ancak belirli sınırlar dahilinde tutulabilir. Bu çalışmada, ilk olarak hat direncinin nasıl hesaplandığı ana hatları ile anlatılmıştır. Ardından hesaplama için geliştirilen akıllı yöntem ile geleneksel yöntem sonuçları karşılaştırılmıştır. Geliştirilen akıllı yöntem, hat direncini daha hızlı hesaplama ve insan hatasını en aza indirme amacını taşımaktadır. Yapılan hesaplama sonuçlarına göre, akıllı yöntemle yapılan hesaplama, geleneksel yöntemde kullanılan sürenin sadece %72 ‘sini kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aynı hesaplama için kullanıcı, akıllı sistemde sadece 10 kez el ile veri girişi yaparken, geleneksel sistemde 30 kez veri girişi yapması gerekmektedir. Yeni yöntemde özellikle sigorta, somun-cıvata ve bağlantı uçları arasındaki direnç değerleri göz önünde bulundurulmuş ve bu değerlerin daha yakın bir zamanda ölçüldüğü veriler kullanılmıştır. Geleneksel ve akıllı hesaplama yöntemi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, iki yöntem arasındaki toplam direnç farkı %3 ‘ün altında kalmıştır. Bu nedenle, akıllı yöntemin hat direnci hesaplamaları için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2968-2132, 0000-0003-4661-7957

Anahtar Kelimeler: Hat direnci, Araç elektroniği, Kablo tasarımı, Akıllı hesaplama yöntemi 


Keywords: