BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Nuray CANAT, Coşkun ÖZKAN
YEŞİL ÇELİK ÜRETİMİ YOL HARİTASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Çelik, dünyada en yaygın kullanılan endüstriyel malzemelerden biridir. Çelik üretimi gerçekleştirilirken yoğun miktarda karbon elementi ve türevleri kullanılmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri artan sera gazı emisyon oranıdır. Artan sera gazı emisyon oranını düşürmek için karbon salınımını minimum düzeye indirmemiz gerekmektedir. Çelik üretimindeki karbon salınımını farklı yollarla azaltmak mümkündür. Bunlardan bazıları demirin indirgenmesi için kok kömürü yerine hidrojen kullanılması, üretim aşamasında tüketilen enerji için fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, hammadde olarak demir cevheri kullanması yerine hurda çelik kullanılmasıdır. Karbon salınımını azaltmak amaçlı fosil kaynak kullanmadan gerçekleştirilen çelik üretimi “Yeşil Çelik“ olarak adlandırılmaktadır. Çelik üretiminin yeşil skalasında yapılmasıyla dünyadaki karbon salınımının %7-10 oranında azalacağı öngörülmektedir. 2050 yılındaki Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşılması için dünya devletleri kendileri için yeşil yol haritaları çizmiş ve bu konuda çalışmalar başlatmışlardır. Tüm sektörlerde olduğu gibi çelik sektöründe de bu hedefe ulaşmak için yoğun olarak inovasyon, teknoloji, ekonomik, politik ve sosyolojik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar neticesinde sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir çevre amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, yeşil çelik üretimi için dünyadaki gelişmeler ve literatürdeki çalışmalar incelenmiştir. Yapılan analiz nihayetinde dünyanın 8. en büyük çelik üreticisi olan Türkiye için yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Henüz araştırma-geliştirme aşamasında olan ve prototip çalışmalarının yeni başladığı bu sektörde, çalışmanın yol gösterici olacağı düşünülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-8527-550X

Anahtar Kelimeler: Yeşil Çelik, Hidrojen Enerjisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 


Keywords: