BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemre Nur OKUYUCU, Gülin Feryal CAN
YAZILIM PROJELERİNİN KALİTE DÜZEYLERİNİN MEREC-COCOSO ENTEGRASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde yazılım sektöründe rekabetin artması nedeniyle, teknoloji firmalarının geliştirdikleri yazılımların kalite düzeylerinin yükseltilmesi ve bu şekilde, müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması önem kazanmıştır. Buna göre, yazılım projelerinde kalitenin önemini vurgulamak, hata oranını azaltmak ve farklı amaçlar için geliştirilen yazılım projeleri için dikkat edilmesi gereken en önemli kalite kriterlerini belirleyerek; söz konusu kriterler kapsamında yazılımları daha fazla geliştirmek amaçlarıyla sistematik çalışmaların yapılması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmada, savunma sanayisine yönelik geliştirilen yazılım projelerinin kalite düzeyleri üzerinde etkili olan kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesi ve yazılım projesinin kalite düzeyleri açısından sıralanması amaçlarıyla, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden olan, Kriterlerin Kaldırma Etkilerine Dayalı Yöntem (MEREC) ve Birleşik Uzlaşık Çözüm (Combined Compromise Solution-CoCoSo) yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre, kalite kriterlerinin önem ağırlıkları MEREC ile belirlenmiş, yazılım projelerinin kalite düzeylerine göre sıralanmasında CoCoSo yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, savunma sanayisinde süreç iyileştirme amacı ile geliştirilen yazılımlar için kullanılabilirlik, idame edilebilirlik, ulaşılabilirlik, uyarlanabilirlik, güvenirlik ve test edilebilirlik kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada yazılım kalitesi kavramı değerlendirilirken Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu (Capability Maturity Model Integration-CMMI) modeli de dikkate alınmıştır. Yapılan literatür araştırması sonucunda, yazılım kalite düzeyi üzerinde etkili olan kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla ÇKKV yöntemlerinden yararlanılmadığı ve yazılım kalitesi alanında sınırlı sayıda çalışma bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle gerçekleştirilen çalışma, yazılım kalite kriterlerinin önem düzeylerinin bilimsel yaklaşımlarla değerlendirilmesi, farklı amaçlarla geliştirilen yazılımlarda hangi kriterler üzerinde daha fazla durulması gerektiğinin belirlenmesi ve kalite düzeyi en yüksek olan yazılımın belirlenmesiyle diğer yazılımların geliştirilmesi gereken yönlerinin ortaya çıkarılması konularında yöneticilere pratik bir araç sunmaktadır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Yazılım Kalitesi, Kalite, MEREC, CoCoSo, ÇKKV, Yazılım, CMMI 


Keywords: