BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aydın DİZMENLER, Hatice Başak YILDIRIM
ÜRETİM TESİSİNDEKİ GÜNLÜK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
 
Enerji faturaları bir işletmenin önemli maliyet kalemlerinden birisidir. Üretim kalitesi ve üretim miktarı düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması işletmeler için enerji verimliliğini tanımlar. Gelişmişliğin bir göstergesi olarak değerlendirilen kişi başına düşen enerji tüketimi işletmeler için de üretimin boyutunu gösterir. Enerji tüketim tahmini; arz-talep dengesinin korunabilmesi, bütçe düzenlemeleri, enerji verimli çalışma ve sürdürülebilirlik, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi ve çevrecilik konuları açısından işletmeler için önem arz etmektedir. Bu çalışmada dünyanın birçok ülkesinde beyaz eşya ve elektronik cihaz üretimi yapan bir firmanın Türkiye’de bulunan üretim tesisinin gün sonundaki üretim miktarı ve günlük enerji tüketim verileri arasında regresyon ilişkisi kurularak enerji tüketim tahmini yapılmıştır. Doğrusal, karesel ve kübik regresyon ilişkileri değerlendirilmiş ve hata analizleri her üç eşitlik için de yapılarak doğrusal regresyon R-kare değeri %84.86, karesel regresyon R-kare değeri %84.34 ve kübik regresyon R-kare değeri %84.33 olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hata testleri yapılmıştır. Doğrusal regresyon analizi sonucunda oluşan matematiksel modelde ortalama mutlak yüzde hata (Mean Absolute Percentage Error) değeri % 7.5, karesel regresyon analizi sonucunda oluşan matematiksel modelde %8.28 ve kübik regresyon analizi sonucunda oluşan matematiksel modelde %7.06 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca her bir model için kök ortalama kare hatası (Root Mean Square Error) ve hatanın mutlak ortalaması (Mean Absolute Error) değerleri de hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, enerji tüketim tahmini, regresyon analizi 


Keywords: