BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semih YAŞAR, Hakan AYDIN
Tİ6AL4V ALAŞIMININ EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİYLE ÜRETİMİNDE TARAMA HIZININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
 
Geleneksel üretim yöntemleri ile üretilemeyen kompleks geometrili parçaların, birden fazla parçanın tek parça olarak üretilebileceği parçaların eklemeli imalat makineleri ile üretilmesi hem üretim süresi açısından hem de maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. Eklemeli imalatta herhangi bir kalıba gerek duymadan istenilen 3 boyutta parça üretilebilmektedir. Aynı zamanda istenilen ürünü hafifletmeyi mümkün kılar, ürün ömrünü uzatır ve malzeme israfını da minimuma indirmemizi sağlar. Ayrıca eklemeli imalat numuneleri yüksek boyut toleransına sahiptir. Bu yüzden de havacılık, uzay, biyo-medikal, tıp, otomotiv ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Titanyum alaşımı, mekanik özellikleri yüksek, sürtünme ve aşınma özelliklerinin düşük ve maliyet olarak da yüksek maliyetlidir. Eklemeli imalat uygulamaları, titanyum alaşımının üretimine uygun maliyet sunar. Bu çalışmada, eklemeli imalat tezgahında tezgah parametrelerinden biri olan tarama hızının titanyum tozundan (Ti6Al4V) üretilen numunelerin mekanik ve tribolojik özellikleri üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca üretilen numunelere ikincil işlemler (ısıl işlem uygulaması ve kumlama) uygulanarak mekanik ve tribolojik özelliklere etkileri incelenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, mikrosertlik ölçümleri, ve aşınma incelemeleri (sürtünme katsayısı COF tayini ve aşınma direncinin bulunması) standartlara uygun olarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak eklemeli imalatta kullanılan tezgah parametrelerinden biri olan tarama hızı ve ayrıca uygulanan ikincil işlemlerden ısıl işlem uygulaması ve kumlamanın Ti6AL4V alaşımlı numunede mekanik ve tribolojik özelliklere önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. ( Bu çalışma birinci sırada yer alan yazar(ın) yayınlanmamış tezinin bir parçasından üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0001-6625-9179

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V, Eklemeli İmalat, Tarama Hızı, Tribolojik Özellikler 


Keywords: