BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ALBAYRAK, Canser GÜL, Hanifi ÇİNİCİ
SOĞUK GAZ DİNAMİK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ VE BU YÖNTEM KULLANILARAK YAPILAN NİKEL VE ÇİNKO İÇERİKLİ KAPLAMALAR
 
Soğuk gaz dinamik püskürtme yöntemi, termal püskürtme yöntemleri arasında bulunan ve uygulama kolaylığı sağlanması, ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması ve diğer termal püskürtme yöntemlerine göre daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşebiliyor olmaları nedeniyle ön plana çıkan bir kaplama yöntemidir. Ergime sıcaklıkları düşük olan alaşımların termal püskürtme yöntemleri ile kaplanmasında problemler yaşanmakta ve özellikle oksitlenme eğilimi olan magnezyum alaşımı gibi alaşımlarda bu problem büyümektedir. Soğuk gaz dinamik püskürtme yöntemi, koruyucu atmosfer kullanılarak ve 400-600 °C sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir kaplama yöntemi olup bu uygulama sıcaklıkları diğer termal kaplama yöntemlerinin altında kalmaktadır. Aynı zamanda yöntem metalik ve kompozit kaplamaların yapılmasına olanak sağlamakta ve metal üzerine metal, metal üzerine kompozit veya kompozit üzerine metal gibi farklı kaplama tabakalarını farklı malzemeler üzerine uygulayabilme kapasitesine sahip bir yöntemdir. Bu yöntemde kaplama malzemesi olarak temin edilen tozlar farklı toz besleme hızlarında farklı sıcaklıklarda, farklı açılarda ve farklı süpersonik püskürtme hızlarında kaplanabilmeye ve tozlar farklı basınçlar ile malzeme yüzeylerine püskürtülmesine imkan tanır. Bu çalışma kapsamında soğuk gaz dinamik püskürtme yöntemi bu yöntemin avantaj ve dezavantajları tartışılmış ve farklı nikel, çinko ve alüminyum oksit içerikli kaplamalar morfolojik ve mekanik özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Yöntem kullanılarak 6 g/dk toz besleme hızı ile 600 °C sıcaklıkta farklı nikel, çinko ve alüminyum oksit bileşimine sahip tozlar kullanılarak kaplamalar gerçekleştirilmiş ve elde edilen kaplanmış numuneler karakterize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Gaz Dinamik Püskürtme, Nikel, Çinko, Kaplama 


Keywords: