BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat ONAT, Muharrem E. BOĞOÇLU, Enes KORKUT, Ortaç AKDİKMEN
SİSTEM TİTREŞİMLERİNİN DAİRESEL ARK KAYNAK KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Otomotiv sanayisinde sıklıkla kullanılan gazaltı ark kaynağı, karbondioksit ve argon gazı yardımıyla eriyen elektrodun iki metali birleştirdiği kaynak metodudur. Bu metot ile yapılan kaynak uygulamalarında kaynak kalitesini etkileyen pek çok etken mevcuttur. Sistemin hızı ve kaynak sırasında yarattığı titreşimler, bu unsurları oluşturan mekanik davranışlardır. Bu projede, kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan mekanik davranışların dairesel ark kaynağına olan etkileri incelenmiştir. Bu sebeple sabit torç ve servo motor tahrikli döner fikstür yapısı ile endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan ark robotu karşılaştırılmıştır. Servo motor tahrikli döner fikstürün çalışması sırasında ortaya çıkan titreşimler, arduino MPU6050 sensörü ile ölçülmüştür. Sistemin sahip olduğu titreşim genliği ve frekansı üzerinde analizler yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, servo motor hızının, redüktörde kullanılan yağlayıcının ve mekanik bağlantı elemanlarının titreşim üzerindeki etkileri yapılan testler ile irdelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda titreşimin kaynak kalitesine olan etkisini araştırmak için dairesel kaynağa sahip parça üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, kaynak kalitesini doğrudan etkileyecek olan, kaynak hızı, torch açısı ve kaynak gazı gibi etkenler değiştirilmeden, dairesel kaynak işlemi ark robotu üzerinde tekrarlanmıştır. MPU6050 sensörü robot torcuna bağlanmış, robot eksenlerinin hareketi sırasında torç ucunda meydana gelen titreşimler analiz edilmiştir. Farklı mekanik titreşimlere sahip iki yapı üzerinde üretilen parçaların kaynak kalitesi incelenmiş, kaynak dikişleri üzerinde mikro yapı analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile birlikte, parça kalitesini etkileyecek optimal titreşim frekansı irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazaltı Ark Kaynağı, Titreşim, Mikro Yapı, Kaynak Kalitesi,Fikstür 


Keywords: