BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Handan KEÇİCİ MAY, Burak YAĞIZYILMAZ, Hakan SAYIN, Can ÖZTOKER, Gönül BERİL AKSU, Buket DOĞAN
NEXT: MOBİL KURYE YAZILIMININ GERÇEKLEŞTİRİMİ
 
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle lojistik alanında sunulan hizmetlerde büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. E-ticaret hacminin artışı ve ekonomik küreselleşme, ürünleri en hızlı, doğru ve maliyet etkin şekilde taşıma konusunda yeni yöntemler bulma konusunda taşımacılık sistemleri üzerinde büyük baskılar oluşturmaktadır. Bu rekabet ortamında işletmeler teknoloji ve yazılım araçlarını iş süreçlerine uygulayarak verdikleri hizmetlerde kalite sağlayarak avantaj elde edebilmektedirler. M-lojistik, mobil cihazların ve uygulamaların lojistik alanında kullanımı ile hizmetlere erişim kolaylığı, verilerin şeffaf ve esnek bir biçimde paylaşılması gibi avantajlar ile büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu noktadan hareketle; ülkemizin taşımacılık alanında önde gelen bir işletmesinin dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken, kargo taşıma işlem süreçlerinde kullanılacak NEXT adı verilen mobil kurye yazılım sisteminin gerçekleştirim süreci bu çalışmada ele alınmaktadır. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinden SCRUM yöntemini MVP (Minimum Viable Product) yaklaşımı kullanılarak geliştirilen NEXT yazılımının; mimari tasarımı, gereksinim analizindeki ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan teknolojiler ve kullanıcı arayüz tasarımları bu çalışmada açıklanmaktadır. NEXT yazılımı ile bir kuryenin; kullanıcı dostu ekranlar, çevrimdışı kullanılabilme gibi özellikleri ile sahada üst düzey verimlilikte çalışabilmesi, esnek saatlerde teslimat yapılabilmesi sağlanarak işletmeye büyük bir fayda sunulmaktadır. Katmanlı mimari kullanılarak oluşturulan bu sistem, teslimat işlemleri sırasındaki veri akış dengesini sağlamak için kuyruklama sunucusu kullanarak mesaj kuyruğunun üretici ve tüketici taraflar arasında iletişimini sağlamaktadır. Hem mevcut kuryeler hem de sisteme dinamik eklenebilen girişimci kuryeler bu sistemde hak edişlerini görebilmekte ve günlük rutin faaliyetleriyle ilgili anında bildirim alabilmektedirler. Her geçen gün artan talebi karşılamak için, zorlu rekabet koşullarında kaliteli hizmet sunmaya çalışan lojistik alanına, NEXT mobil kurye yazılımının gerçekleştirim sürecinin ortaya konması ile uygulama katkısı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevik Yazılım Geliştirme, SCRUM, Mobil Yazılım, m-lojistik 


Keywords: