BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlıcan ÇEVİK, Ekrem AMAÇ, Yusuf PEKGÜZEL
MEKANİK VENTİLASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN ÇİFT LÜMENLİ MEDİKAL HORTUMLARDA ÇAP OPTİMİZASYONU
 
Çift lümenli medikal hortum içeren solunum devre setleri, hastaların solunumu esnasında inspirasyon ve ekspirasyon hatları arasında ısı transferini sağlamakta ve hastanın enerji ihtiyacını azaltarak norm sıcaklığına gelmesine yardımcı olmaktadır. Azaltılmış hortum karmaşası, klinisyenlerin genel anestezi verme çabalarını kolaylaştırır. Metre başına düşen sıkıştırılmış hortum hacminin azalması, rahatlık ve asma kolaylığı sağlar. (Kalani, 2018) Çift lümenli medikal hortumlarda inspiratuar ve ekspiratuar hatları; hastaya gelen havanın taşındığı ve hastadan giden havanın taşındığı hatlardır. İnspiratuar hattı hastaya gelen havanın taşındığı hattı, ekspiratuar hattı ise hastadan giden havanın taşındığı hattı ifade eder ve inspiratuar hattı inspirium; ekspiratuar hattı ise ekspirium olarak ifade edilir. ISO5367:2014 standartında, solunum devre setlerinin inspirium ve ekspirium hatlarında akışa karşı direncin 30 L / dk'da test edildiğinde 0,06 cmH2O/L/dak' yı aşmaması tavsiye edilmektedir. (ISO5367:2014) “Anaesthetic and respiratory equipment — Breathing sets and connectors). Bu çalışma mekanik ventilasyon ve anestezi cihazlarında kullanılan ve ekstrüzyonla kalıplama yöntemi ile üretilen pediatrik / erişkin kullanıma uygun çift lümenli medikal hortumlarda ISO 5367:2014 “Anaesthetic and respiratory equipment – Breathing sets and connectors” standartında belirtilen en uygun akışa karşı direncin sağlandığı hortum çap optimizasyonu çalışmasıdır. Yapılan çalışmanın amacı ekstrüzyon kalıplarının yüksek maliyete sahip olması sebebiyle yeni tasarımı yapılacak olan medikal hortumun çap optimizasyonunun simülasyon programı kullanılarak yapılmasıdır. Simülasyon Solidworks® programının Flow Simulation aracı kullanılarak yapılmıştır. Hortum içerisindeki basıncın en uygun olduğu çap değerinin seçilerek, prototip kalıplar ile üretilmesi ve akabinde yapılacak olan “Akışa Karşı Direnç” test sonuçları ile simülasyon programlarından elde edilen analiz sonuçlarının karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihaz, Tek Kullanımlık Tıbbi Malzeme, Çift Lümenli Solunum Devresi, Çap Optimizasyonu, Akışa Karşı Direnç, Akış Simülasyonu, Plastik Ekstrüzyon 


Keywords: