BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf KAYIPMAZ, Seçkin YILMAZ
KUŞLARA AİT GÖRÜNTÜLERDEN RENK ŞEMASI ÇIKARAN HİBRİT BİR YÖNTEM
 
Renk şeması çıkarımı; görsel tasarım, moda, görüntü kategorizasyonu ve kıyafet eşleştirme gibi birçok alanı yakından ilgilendiren güncel konulardan biridir. Renk şeması çıkarımında doğadaki kuşlar ve çiçekler gibi renkleriyle ön plana çıkan canlılar muazzam bir esinlenme kaynağıdır. Literatürde renk şeması çıkarılmasına yönelik bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Mevcut çalışmalarda canlılara ait görsellerin bütünü üzerinden renk şemaları çıkarılma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bir canlıya ait görsellerde renk açısından uyumlu olmayan arka planlar olabilmektedir. Bu durumda oluşturulan bir renk şeması, etkileyici ve uyumlu olma özelliğini yansıtmayacaktır. Dolayısıyla görselin tamamı yerine bir canlıya ait renk şemasının çıkarılması daha isabetli olacaktır. Bu çalışma ile literatürdeki bu boşluğu doldurmak için hibrit, renk şeması oluşturan bir yöntem önerilmiştir. Çalışmada kuşlara odaklanılmıştır. Farklı renk kombinasyonlarını (2 ile 7 arasında) üzerlerinde barındıran kuşlardan örnekler seçilerek 120 kuş görseli ile bir veri seti oluşturulmuştur. Önerilen hibrit yöntemde ilk etapta veri setindeki görsellerde kuşlar, Mask R-CNN yöntemi ile tespit edilip arka plandan ayrıştırılmaktadır. Sonraki aşamada kuşlara baskın renklerin ortaya konması için K-means ve Fuzzy C-means yöntemlerinden faydalanılmıştır. Deneysel sonuçlarda, Mask R-CNN tabanlı önerilen bölütleme yönteminin kuş haricinde birçok nesneyi içerisinde barındıran karmaşık arka planlarda ve kuşun rengi ile görseldeki arka plan renginin birbirlerine yakın olması alt problemlerinde başarılı olduğu görülmüştür. Renk şeması çıkarımında Fuzzy C-means yöntemi daha başarılı sonuçlar vermiştir. Sonuç olarak önerilen yöntem ile oluşturulan renk şemaları, tasarımcılara ilham kaynağı olacaktır. Renkler; kuşun türü, cinsiyeti veya hastalık gibi durumları belirlemede de önemli bir faktördür. Dolayısıyla bu çalışma ile kuşlar üzerine araştırmalar yapılan alanlara önemli bir veri kaynağı oluşturulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-4588-8715

Anahtar Kelimeler: Renk Şeması Çıkarımı, Bölütleme, Mask R-CNN, Renk Özelliği Çıkarma 


Keywords: