BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Serdar TÜTEK, Mert ÖZKILIÇ, F. Irmak BALMUMCU
İLERİ PROSES TASARIMINDA SIMÜLASYON VE HATLARIN OPTİMİZASYONU
 
İleri proses tasarım optimizasyon süreci, üretim hatlarının daha verimli ve optimize edilmiş bir şekilde tasarlanmasına olanak tanıyan önemli bir araçtır. Bu yöntem sayesinde, üretim hatları daha yakın tahminlerle tasarlanabilmekte ve bu da üretim hattının kurulumu ve işletmesinde önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Üretim hatlarının kurulmadan önce simüle edilmesi ve tahmini tasarımların yapılması için 3D simülasyon programlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, üretim hatlarında bulunan robotlar, kaynak makineleri ve enjeksiyon makineleri gibi farklı üretim bileşenlerinin bir arada çalışması esnasında, döngülerinin birbirlerine etkileri ve iş yükleri dengelerinin belirlenmesi konuları ele alınmıştır. Deneyde, insan, robot ve makine doluluk oranları, işlem sıraları ve birbirlerine bekleme durumları gibi parametreler, üretim hatları henüz kurulmadan önce optimize edilerek, 3D simülasyon aracılığıyla daha verimli üretim hatları tasarlanmıştır. Yapılan simülasyon sonuçları gerçek üretim hattı ile karşılaştırıldığında, oldukça yakın tahminler yapıldığı ve üretim hattının kurulumu ve işletmesinde önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlandığı görülmüştür. 3D simülasyon programları sayesinde, tüm senaryolar simüle edilerek birbirleriyle karşılaştırılabilir hale gelmekte ve böylece en optimum senaryo belirlenebilmektedir. Çalışmada kullanılan teknik, üretim hatlarının daha verimli, optimize edilmiş, yalın üretim mantığıyla tasarlanması ve kurulması konularında pratik bir çözüm sağlamakta ve ileri yalın üretim sürecinin kullanımı sayesinde, üretim sektöründe rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketler için önemli bir araç olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İleri Proses Tasarım, Yalın Üretim, 3D Simülasyon, Üretim Hatları, Optimizasyon 


Keywords: