BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer CEBE, Sevil GÜNÇ, Saliha Büşra KARAKELLE
ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KIMYASAL KARIŞTIRICI
 
Projemiz içerisinden akışkan geçişine olanak tanıyan içi boşluklu mil üzerinde birbirleri ile aralarında eşit açılı, her biri merkez ile aynı yönde aynı derecede açı yapacak şekilde pozisyonlanmış ve üzerinde dış kanat içeren karıştırma parçası ile rezerv tank içerisinde en az bir yataklama elemanı ile karakterize edilen, tekstil sektöründe yıkama sırasında kullanılan kimyasalların karıştırılmasını sağlayan ekonomik karıştırıcı ile ilgilidir. Projenin amacı mevcut rezerv tanka entegre harici bir tahrik motoru bulunmayan, kimyasalların homojen olarak karıştırılmasını sağlayan bir karıştırıcı yapısını ortaya koymaktır. Mevcut akışkan debisini kullanarak karıştırma işleminin yapılmasını sağlamaktır. Böylece mevcut karıştırma sistemine göre elektrik tasarrufu sağlayan karıştırma sistemi yapısını ortaya koymaktır. Projenin bir diğer amacı, karışımın pH derecesini ölçerek rezerv tank içerisindeki kimyasalların durumunu tespit etmektir. Mil üzerinde üç sıra halinde bahsedilen milin merkezine göre aynı yönde aynı açı ile içten dışa dar kesitten geniş kesite doğru genişleyen delik içermektedir. Dış kanatın sahip olduğu vida adımından daha küçük vida adımına sahip ve bahsedilen dış kanattan daha küçük boyda helezonik formda bir parçadan oluşan uç kanat içermektedir. Rezerv tank içerisinde bulunan kimyasalın asidik ya da bazik derecesinin ölçülmesini sağlayan, bahsedilen rezerv tank üzerinde en az bir adet pH ölçer içermektedir. Milin en az bir ucunda, en az bir adet akışkan girişi içermektedir. Bu uçtan ihtiyaç halinde hava girişi de sağlanabilmektedir. Tasarlanan CAD tasarım üzerinden gerekli CFD analizleri yapılmış olup, istenilen karışma oranlarının elde edilebileceği ön görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal karıştırıcı, kanatçık, rezerv tank, akışkanlar. 


Keywords: