BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet GÜRGEN, Ercüment KARAKAŞ
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE TASARIMI
 
Son zamanlarda klasik içten yanmalı motorların tükettiği petrol ve türevleri fosil yakıtların rezervlerinin azalması, fosil yakıtların etrafa saldığı zararlı gazların sera etkisinin her geçen gün daha da hissedilmesi, enerji ihtiyacının her geçen gün daha da artması enerji sektörü ve araç teknolojisini yeni enerji kaynaklarının arayışına yönlendirmiştir. Bu durumun sonucunda da içten yanmalı motorlar öncesi revaçta olan elektrikli araçların tekrar gündeme gelmesine ve üzerinde yapılan çalışmaların artmasına sebep olmuştur. Onun için son zamanlarda elektrikli araçlar tekrar eski ününü her geçen gün daha da yakalamakta ve içten yanmalı motorların yerini almaktadır. Bu durum da bataryaları ve enerji depolamanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Elektrikli araçların ise en önemli bileşeni bataryalardır. Bataryalar araçların performansını doğrudan etkilediği için bataryaların en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu durum da Batarya Yönetim Sistemleri(BYS)’ni önemli ve zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada Elektrikli Araçlar (EA) ve en önemli donanımı BYS’ler incelenecektir. EA’larda BYS’ler görevini ve performansını en etkili şekilde yerine getirebilmesi için yapması gereken görevleri vardır. Bu görevler bataryaları meydana getiren pil hücrelerinin; gerilimlerini, akımlarını, sıcaklıklarını, doluluk oranlarını, sağlıklarını ve dengelenesini takip etmektir. Batarya hücreleri kendi aralarında seri-paralel bağlanarak oluşturulduğu için gerilim değerlerinin dengeli olması gerekiyor. Bu tez çalışmasında da pil dengeleme yöntemlerinden birisi olan pasif dengeleme yöntemi tasarımı yapılacaktır. Tasarımda enerji depolamada üstünlükleri hasebiyle son zamanlarda en çok tercih edilen Li-on piller tercih edilecektir. Ayrıca bu tasarımda kullandığımız mikroişlemci ile bataryanın sıcaklık, gerilim, akım, pil doluluk oranı ve pil sağlık durumu da kontrol edilip bu değerlerin lcd ekrana aktarılması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araçlar, Batarya Yönetim Sistemi, Batarya Dengeleme, Pasif Dengeleme, Lityum İyon Bataryalar 


Keywords: