BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Emre KAYMAK
EKSANTRİK BLANKING PRES MAKINESINDE KALIP KAYNAKLI TITREŞIM PROBLEMININ GIDERILMESI VE PARAMETRELERININ İNCELENMESI
 
Sac şekillendirme otomotiv sektöründe yan sanayi fabrikalarının parça üretiminde sıklıkla kullanılan bir şekillendirme yöntemidir. Günümüz otomotiv sanayisinde sac şekillendirme yapmak üzere kullanılan makinelerin büyük çoğunluğu elektrik motorundan alınan dönme hareketini mekanik enerjiye çevirmekte ve bu enerjiyi kullanarak iş yapmaktadır. Hassas bir şekilde üretimi gerçekleştirilen makineler sanayide kullanım esnasında çalışma koşullarına bağlı olarak bir takım etkilere maruz kalmaktadır. Sac şekillendirme amaçlı kullanılan preslerin çalışmasını etkileyen en önemli parametre; kalıp kaynaklı oluşan titreşimlerdir. Bu titreşimler kaynak bağlantılarında ve bağlantı elemanlarında hasar oluşumu, kesme aşınmalarının artması, makine üst bölgesi, gövde ve merdivenlerde çatlak oluşumu gibi problemlere sebebiyet vererek güvensiz ve ergonomik olmayan bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu çalışmada; dakikada oluşan vuruş sayısı yüksek olan eksantrik blanking pres makinesinde kalıp kaynaklı titreşimin oluşturabileceği hasarların ve oluşan ek bakım maliyetlerinin önüne geçmek için kalıp titreşim değerlerinin incelenmesi, makineye zarar verebilecek kalıpların belirlenmesiyle birlikte iyileştirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Titreşim analizi yapmak amacıyla pres üzerine en doğru veriyi alabilecek ve bu veriyi elektriksel sinyale çevirecek sensörler ile birlikte; oluşan sinyali algılayacak, sinyal işleme özelliğine sahip bir cihaz monte edilecektir. Elde edilen veriler standardizasyon çalışmalarında kullanılacak ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmanın sonucu ile birlikte pres makinelerinin çalışma koşulları iyileştirilmiş olacak ve parçaların kalitesine etki eden faktörlerde en iyi seviyelere ulaşmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eksantrik Blanking Pres Makinesi, Kalıp, Titreşim Analizi, Makina Arıza Kaynaklarının Belirlenmesi



 


Keywords: