BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak POYRAZ, Aygün TOKAY
DİJİTAL BİLGİ EKRANI ARAYÜZÜ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İLETİŞİM ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI
 
Dijital bilgi ekranı arayüzü sistemleri, bir veya daha fazla dijital ekranı içeren bir donanım bileşeni ve bu ekranların kontrolünü sağlayan bir yazılım bileşenini içerir. Sistemler genellikle bulut tabanlıdır, böylece içerik ve ayarlar uzaktan yönetilebilir. Bu da sistemi kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir hale getirir. Bu sistemler, müşteri deneyimini geliştirmek, reklam ve pazarlama mesajlarını iletmek, şirket içi iletişim ve toplantı odalarındaki toplantı hakkında katılımcılara toplantı gündemi, toplantıdaki sunucuların isimleri ve görevleri, toplantı tarihi ve saati gibi istenilen bilgileri sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Toplantı sırasında, dijital ekranlarda sunulan grafikler, tablolar veya diğer görsel materyallerle toplantıdaki tartışmaları ve kararları destekleyici bilgiler sunulabilir. Toplantı sonrasında ise dijital bilgi ekranları, toplantının sonuçları, alınan kararlar, atanan görevler ve sonraki adımlar hakkında bilgilendirici mesajlar içerebilir. Bu projede hedeflenen, özkaynak yazılım ve donanım bileşenleri geliştirerek istenilen müdahaleye esneklik sağlayacak olmasıdır. Mevcut durum analiz çalışmasında yazılımın kapalı kaynak kodlarından oluştuğu ve bu yazılıma müdahale edilemediği, yazılıma müdahale edilememesi sebebiyle görsel içerik ve tasarımlarda güncelleme yapılamaması proje ihtiyaçlarını belirlemektedir. Proje kapsamında yapılan faaliyetlerde öncelikle mevcut durum ihtiyaçları belirlenmiştir. Belirlenen ihtiyaca göre özkaynak yazılımın mevcut duruma uygunluğu incelenmiş ve özkaynak yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılımın ekran ile bağlantısı yapılmış ve ekrana yansıtılacak içerik ve görsel tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Daha sonra ekrana montaj edilmek üzere koruyucu ekipman donanım tasarımı gerçekleştirilip bu tasarımın üretimi ise 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. ORCID NO: 0009-0000-1642-5669

Anahtar Kelimeler: Dijital, Sistem, Arayüz 


Keywords: