BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem UNKAR, Mahmoud ZIADA, Savaş ERDEM
CÜRUF KATKILI KIRMIZI ÇAMUR ESASLI GEOPOLİMER HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Artan nüfus ve tüketim, yeni yapılara olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için, bu ihtiyacı daha çevreci yapılar inşa ederek karşılamak, inşaat mühendislerinin üzerine düşen en önemli görevlerden biridir. Günümüz koşullarında en çok kullanılan yapı malzemesi olan Portland çimentolu beton, yaptığı 〖CO〗_2 ve zararlı sera gazları salınımları nedeniyle bu ihtiyacı tam olarak karşılayamamaktadır. Klasik beton yerine daha az 〖CO〗_2 salınımı yapan, geri dönüştürülebilir atık maddelerden elde edilen, daha az enerji gerektiren, çevre dostu geopolimer betonların kullanılması hem çevre kirliliği hem de maliyet açısından göz ardı edilemeyecek fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında alümina üretiminden kalan bir tortu olan kırmızı çamur ve demir-çelik tesislerindeki yüksek fırınlarda demir üretimi sırasında açığa çıkan yüksek fırın cürufu atık malzemeleri bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Geopolimer harç karışımlarında kırmızı çamur esaslı olarak kullanılmış ve cüruf katkısı %0, %20, %30, %40 oranlarda kırmızı çamur ile kütlece yer değiştirerek 4 farklı cüruf katkılı kırmızı çamur esaslı geopolimer harç serisi elde edilmiştir. Elde edilen harçlar 28 gün beklemenin sonunda ultrases geçiş hızı deneyi, basınç dayanımı ve eğilme dayanımı deneylerine tabii tutulmuştur. Bulgulardan yola çıkılarak, karışıma eklenen cüruf miktarının ultrases geçiş hızını, basınç dayanımını ve eğilme dayanımını arttırdığı gözlenmiş ve bu artışın cüruf miktarıyla doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen harcın yürüyüş yolu, engelli park alanı gibi çok yüksek dayanım gerektirmeyen ve geçici kullanılan yapılarda renk ve dekoratif açıdan kullanılması uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Alüminyum çamuru, Cüruf, Basınç dayanımı, Eğilme dayanımı 


Keywords: