BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Işık Ateş KIRAL
ÇEVRESEL GÖRÜŞ ALANININ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ ROLÜ
 
Son yıllarda meydana gelen yüksek sayıda ölümlü iş kazaları ve yaralanmaları, ülkemizde inşaat sektörünün en yüksek riskli sektör olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi gerek toplumsal gerekse sektörel anlamda önem arz etmektedir. Önceki çalışmalar, inşaat işçilerinin potansiyel tehlikeleri belirlemelerinin, kazaların önlenmesinde büyük bir rol oynadığını göstermektedir. Tehlikelerin belirlenmesinde işçilerinin fiziksel ve sağlıksal durumları kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda önemli faktörlerden bir tanesi işçilerin çevresel görüş alanıdır. Çevresel görüş, doğrudan görüş alanının dışındaki nesneleri ve hareketleri, tipik olarak görüş alanınızın dış kısımlarında görme yeteneğidir. Çevresel görüş, baş çevrilmeden veya gözlerin hareket ettirilmesine gerek kalmadan çevreden haberdar olunmasını ve etraftaki görsel objelerin tespitini sağlar. Bu bağlamda çevresel görüş, şantiyelerde güvenliği sağlamada kritik bir rol oynar ve çalışanlar, potansiyel tehlikelerin belirlenmesinde çok önemli olabilecek ortamdaki hareket ve değişiklikleri algılamak için çevresel görüşlerini kullanırlar. Ancak, önemine rağmen, çevresel görüşün inşaat sahalarındaki rolü kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. Bu çalışmanın ilk kısmında kapsamlı bir literatür taraması aracılığıyla çevresel görüşün ne olduğu ve diğer alanlarda kullanım alanlarının neler olduğu incelenmiştir. İkinci kısımda çevresel görmenin inşaat iş güvenliğindeki rolü ve kazaların önlenmesinde neden kritik olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında inşaat işçilerinin çevresel görme alanları analiz edilmiştir. Son kısımda analiz sonuçları ve konunun iş güvenliği alanındaki mevzuatlara neden eklenmesi gerektiği tartışılmıştır. Bu sayede çalışma, inşaat şirketleri için göz sağlığı ve çevresel görüş alanında farkındalık yaratmayı amaçlamakta, hangi işçilerin çevresel görüş alanlarının darlığı sebebiyle kazalara daha meyilli olduğunu belirlemekte ve iş güvenlik konusunda mevzuat oluşturan kurumlara yardımcı olmak için ampirik kanıtlar sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-5602-8497

Anahtar Kelimeler: çevresel görme, görüş açısı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat, görme alanı, periferik görme 


Keywords: