BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Emin ERDİN, Gazi Başar KOCABAŞ
CAM ELYAF TAKVİYELİ PA 6.6 İLE ÜRETİLMİŞ BİR ARA SOĞUTUCU ELEMANIN ENJEKSİYON PROSESİNİN SİMÜLASYON YOLUYLA ANALİZİ
 
Günümüzde otomotiv, inşaat, mekanik tesisat, havacılık, makine elemanları imalatı ve kimya sektörü gibi birçok alanda yaygın olarak plastikler kullanılır. Bununla beraber kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Gerek mukavemet değerleri açısından gerekse yüksek kimyasal dirence sahip olmasıyla göze çarpan plastik malzemelerin cam ve karbon elyafı gibi malzemelerle takviye edilmesiyle birlikte mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, plastiklerin kullanım alanlarının ve oranlarının artışına katkı sağlamaktadır. Plastik hammaddelerin yarı mamul ve ürüne dönüştürülmesinde enjeksiyon, ekstrüzyon, rotasyon kalıplama ve termal şekillendirme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Plastik enjeksiyon kalıplama en yaygın kullanılan imalat yöntemlerinden birisi olup; ergitme, kalıp kapama, kalıp doldurma, ütüleme, tutma, kalıp içi çekme ve iticiler yardımıyla kalıptan çıkarma gibi sıralı işlemlerden oluşmaktadır. Bu işlemlerin her birinin etkin şekilde uygulanması plastik enjeksiyon kalıplama işleminin veriminin ve elde edilen ürünlerin kalitesinin artırılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe kullanılan bir ara soğutucu elemanına ait cam elyaf takviyeli polyamid (PA) 6.6 matrisli bir kazanın plastik enjeksiyon kalıplama ile imalatının simülasyon yolu ile analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle plastik enjeksiyon kalıplama işlemine ait giriş ve çıkış parametreleri ortaya konmuştur. Yapılan bu çalışmada yolluk konum ve geometrisinin uygun değerleri belirlenmiş; enjeksiyon süresine bağlı olarak enjeksiyon sonrası, kayma oranı, donmuş tabaka oranı, soğuma süresi, çökme izleri, dolum kolaylığı ve çevrim süresinin değişimi incelenmiştir. Söz konusu parça üç boyutlu (3B) Solidworks ticari katı modelleme paket programı ile elde edilmiş ve bu paket programa entegre olarak çalışabilen Plastics Premium modülü ile analizler gerçekleştirilmiştir. İlgili analiz sonuçları değerlendirilerek uygun enjeksiyon şartları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Plastik Enjeksiyon, Cam Elyaf Takviyeli Malzeme, Kalıp Akış Analizi, Polyamid 6.6 


Keywords: