BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge ALKILINÇ, Levent SALMAYENLİ, Osman TANCISOY, Oğuzhan DEMİR, Muhammed Selman DİNÇ, Tolga MERT
BİR SİLAHTA ATEŞLEME MEKANİZMASININ AŞINMAYA VE YORULMAYA KARŞI OPTİMUM TASARIMI
 
Bir silahta ateşleme mekanizmasının aşınmaya ve yorulmaya karşı optimum tasarımı silah tasarımını ve performansını birinci dereceden etkilidir. Silahların tasarım aşamasındaki geometrik toleransların birbiri ile çalışan parçalar için çok önem taşımaktadır. Bu toleranslarda bir problem meydana gelmesi durumunda parçaların birbirleri ile sürtünerek çalışması anlamına gelmektedir. Silahlarda ateşleme mekanizması tekrarlanan patlama yüklerine maruz kalmaktadır. Bu tekrarlamanın olduğu parçaların birbiri üzerinde çalışması geometrik tolerans hataları sebebiyle meydana gelir. Bu istenmeyen bir durumdur ve bu sebepten dolayı, ateşleme mekanizmasının elemanlarında aşınma ve yorulma hasarı gelişmektedir. Silahların kullanım ortamları ve çalışma şartları değişiklik göstermektedir. Bu durumları yansıtmak üzere toplam sekiz adet test silahlara uygulanmaktadır. Bu testler TSE 870 ve CIP standartları kapsamında sağlanması zorıunlu olan testlerdir. Bu çalışmada, test şartlarına karşı dayanıklı olacak şekilde bir ateşleme mekanizmasının tasarım aşamaları sunulacaktır. Tasarım sırasında elemanların aşınmaya karşı dayanımının ve yorulmaya karşı mukavemetinin artırılması için yapılan tasarım iyileştirmeleri sunulacaktır. Mekanizmanın dinamik modeli Adams yazılımı kullanılarak oluşturulmuş, elemanların mukavemet analizleri yapılmıştır. Elemanlar sonsuz ömürlü olacak şekilde tasarımı yapılmıştır. Başka elemanlarla temas halinde olan ve yüzeyleri aşınmaya maruz kalabilecek parçalar için ısıl işlemler ve kaplama malzemeleri araştırılmış, aşınma dayanımları iyileştirilmiştir. Yapılan Adams simülasyonları sonuçları, mukavemet analizlerinin sonuçları, uygulanan malzeme test ve yüzey sertlik ölçümleri sonuçları, aşınma deneyleri sonuçları ve prototip sisteme ait deneysel sonuçlar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aşınma, Silah, Ateşleme, Mekanizma, Kaplama 


Keywords: