BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan ÇUBUKÇU, Muhammet Yiğit AKARSU, Senai YALÇINKAYA
AUTODESK FUSİON 360 PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT (CAM) TASARIMI UYGULAMASI VE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN ÜRETİME KATKILARININ ANALİZİ
 
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni tasarım ve üretim yöntemleri hayatımıza girmektedir. Autodesk Fusion 360 Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) Tasarımı analiz çalışması yapıldı. Bulut teknolojisi ile çalışan, 3D ürün tasarımlarının çok daha kolaylıkla oluşturulmasına olanak veren Autodesk Fusion 360, yeni nesil bulut tabanlı 3D tasarım, mühendislik ve imalat yazılımı kullanıldı. Uygulama çalışmalarında Solid yüzey çalışması, Serbest yüzey ve doğrudan modelleme, elektronik devre tasarımı, mekanik montajlar, teknik çizim, yapısal analiz, topoloji optimizasyonu, 5-eksen CAM, görselleştirme ve animasyon gibi farklı araçları platformda bir arada sunuldu. Çalışmada Fusion 360 programı ile yapılabilecek çalışmalar incelendi. Ayrıca uygulama çalışması ile bir parçanın tasarım sürecinden üretim kısmına kadar CAD ve CAM Prosesleri yapılarak incelendi. Yapılan çalışma ile Yalın Üretim, süreçlerdeki maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıldı. Uygulamalarda maliyet ve üretim zamanını düşürmek ve kaliteyi artırmak için sistematik yaklaşımlarda bulunuldu. İlk olarak Toyota tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de (Sağlık, Eğitim ve Finans gibi) uygulanmaktadır. Yalın dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan kültürel değişimi başlatmak gerekir. Bunun için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedefleri incelendi.. Yalın Üretimin temel taşı olan maliyetlerin düşürülmesini sağlamak amacıyla CAD/CAM çalışmaları uygulandı. Yapılan Uygulama çalışmasında İşletmede yalın üretim çalışmaları ile üretim doğruluk oranlarının, çalışanların verimlerinin arttığı ve malzeme israfının da azaldığı gözlemlendi. Deneysel Uygulama çalışmaları ek olarak yalın üretim ve CAD/CAM çalışmalarının üretim doğruluk oranları analiz edilerek karşılaştırmaları yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Autodesk Fusion 360, Bilgisayar Destekli İmalat(CAD), Bilgisayar Destekli Tasarım(CAM), Üretim Teknikleri, Yalın üretim, Analiz Uygulaması, 


Keywords: