BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Volkan BAŞAY, Oğuzhan COŞKUN, Güneş YILMAZ
ARAÇ MULTİMEDYA SİSTEMİNDE SES KALİTESİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN ANALİZİ
 
Günümüzde, trafik sıkışıklığı ve mesafe gibi etkenler yolculuk süresinin uzamasına neden olmakta ve bu da araçların en çok kullanılan ses dinleme ortamlarından biri olmasıyla sonuçlanmaktadır. Otomobil endüstrisi, yaşanan bu gelişmeler neticesince kullanıcılar için ses sistemleri ile alakalı güvenlik, konfor ve kalite iyileştirmeleri sağlayan araç multimedya sistemi arayüz ve uygulamalarını geliştirmek amaçlı çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Güvenlik ve kalite için ortak kabuller olmakla birlikte konfor, kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir olgudur. Bu sebeple araç multimedya sistemindeki ses parametrelerinin kullanıcıya özgü ayarlanabilir olması gereklilik haline gelmiştir. Bu durum neticesinde de günümüzdeki araçlarda sürücü ve yolculara, araç multimedya sistemi üzerinden kişiselleştirilebilir ses ayar parametreleri sunularak ses deneyimi iyileştirilmekte ve konfor düzeyi artırılmaktadır. Bu çalışmada, araç multimedya sisteminin ses ayar özellikleri, bu özelliklerin ölçüm metotları, kullanıcıyı nasıl etkilediği ve bir araç içerisinde kullanılan hoparlör sisteminin özellikleri incelenmiştir. Araç multimedya sistemi ses ayar parametreleri olarak; ses seviyelerine göre toplam harmonik bozulma, bas, orta ve tiz sesler, ses yüksekliği (loudness) özelliği ve araç medya farklılığından kaynaklı oluşan ses seviyesi farklılıkları aktarılmıştır. Belirtilen parametreler, etki ettikleri merkez frekanslar, adım sayıları ve aralıkları açısından incelenmiştir. Araç multimedya sistemi ses ayar parametrelerinin belirlenmesinden sonraki çalışma aracın iç yapısına uygun ideal koşullarda sesin akustik yayılımının belirlenmesi ve bu belirlenen parametrelerin çalışma koşullarının detaylandırılması olacaktır. (ORCID NO: 0009-0006-5604-942X)

Anahtar Kelimeler: Araç Multimedya Sistemi, Ses Ayar Parametreleri, Ses Ölçüm Metodu 


Keywords: