BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bora YAY, Osman Can ATALAY
ALÜMİNYUM JANT ÜRETİM SÜRECİNDE FARKLI TALAŞ HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDEN ÇIKAN TALAŞLARIN KALİTE ANALİZLERİ
 
Alüminyum alaşımlarının en çok kullanıldığı alanlardan birisi otomotiv endüstrisidir. Jantlar da otomobillerde kullanılan alüminyum alaşımlı ürünlerden birisidir. Jantlar, otomobillerde hem güvenlik ekipmanı olup hem de kozmetik uygunluk gerektiren tek parça olduğundan dolayı diğer alüminyum alaşımları ile üretilen parçalara göre üretim kısıtları daha fazladır. Jant üretimi sırasında jantın içerisinde oluşan porozite, oksit gibi döküm hataları jantların hurdaya ayrılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca yüzeyde görülen oksitler de jantın görsel uygunluğunu bozduğu için jantın hurdaya ayrılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kullanılan metalin temizliği, jantın kalitesi açısından oldukça önemlidir. Jant üretiminde kullanılan alüminyum alaşımlarının ergitilmesinde kullanılan birincil alüminyum külçelerin yanında talaşlı imalat sırasında ortaya çıkan alüminyum talaşları da kullanılmaktadır. Bu talaşlar farklı ergitme tesislerinde ergitilir ve belirli vezin oranlarında kullanılır. Birincil külçelere göre talaşların kalitesi daha düşük olduğu için yüksek oranda kullanımı yapılamamaktadır. Yapılan bu çalışmada farklı talaş hazırlama tesislerinden alınan talaşların nem ve yağ miktarlarının belirlenmesi, tesislerin kurutma kabiliyetlerinin karşılaştırılması adına 2 farklı tesisten ve 3 farklı bölgeden alınan talaşlar 100, 200 ve 300 derecede bekletildikten sonra ağırlık kayıpları hesaplanmıştır ve 2 farklı talaş hazırlama sisteminin verimliliği incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda tesisler arasında ağırlık kayıplarında farklar olduğu belirlenmiştir ve kurutma verimliliği açısından 1. Tesisin daha verimli olduğu belirlenmiştir. Talaş hazırlama sistemlerinde daha düşük nem oranı ve yüksek kurutma verimliliği ile daha kaliteli talaş ergitme süreci sağlanabilecektir ve metalde oluşan oksitler en az seviyeye indirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant, Alüminyum Talaş, Talaş Hazırlama Sistemleri 


Keywords: