BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahattin NANE, Uğur KARANFİL, Recep DÖNMEZ
6G İVMELENMELİ LAZER KESME MAKİNESİ TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
 
Lazer kesim tezgâhlarının hızlı olması; ışık kaynağının gücü ile birlikte kesim esnasında ve kesim dışı yapılan boş hareketlerin hızlanması ile mümkün olmaktadır. Makine kullanıcıları yeni yatırımlarında hız konusunu bir ölçüt olarak seçicilikte ön plana çıkarmaktadır. Rekabet ortamında üreticiler de bunu göz önünde bulundurarak Ar-Ge konuları içerisine almışlardır. Bu çalışma kapsamında boş hareketleri çok daha seri hale getirilmiş bu sayede zaman kayıpları düşürülmüş ve yüksek kesim gücü ile desteklenen 6G ivmelenmeli lazer kesim tezgahının tasarımından ve prototip imalatından bahsedilecektir. Yapılacak olan kesim tezgâhı standart seviyedeki bir lazer kesim tezgâhından en az 2 kat daha hızlı eksenlere ve en az 3 kat daha yüksek ivmeye sahip olacaktır. Bu özellikteki makinelerin tasarımına başlarken en büyük gereklilik olan yapılabilirlik sınırlarının iyi belirlenmesidir. Çalışma öncesi hedef değerler iyi bir ön çalışma ile belirlenmiştir. Bu değerlere ulaşmak için gerekli yeterliliğe sahip olan konstrüksiyon ve hareket elemanları özenle seçilmiştir. Çalışma esnasında geleneksel olarak kullanılan malzemeler dışında yenilikçi alternatif malzemeler üzerine araştırmalarda yapılmış olup yurtiçi ve yurtdışında birçok firma ile malzemeler üzerine görüşülmüştür. Mekanik ve elektronik komponentler bu ivmelerde çalışmakta zorlanabileceği ve fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyeceği için bunları engellemek adına mühendislik çözümleri üzerine çalışılmıştır. Firmamız bünyesinde seri olarak üretilmekte olan tezgahların farklı bir tasarım ile ulaşabileceği daha yüksek hızlar ile kesim kalitesi arasındaki farkta görülmüş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim, Lineer Motor, Kompozit Malzeme 


Keywords: