BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep Cansu YALÇIN, Dilan DEMİREL, Erdem ERKAN
GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE TALASEMİ HASTALAĞININ KAN HÜCRELERİNDEN TESPİTİ
 
Talasemi, başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen kalıtsal bir kan hastalığıdır. Çocuklara anne ve babadan geçen Talasemi, erken teşhis ile önlenebilir bir hastalıktır. Talasemi, hemoglobini oluşturan globin zincirlerinden birinin yapımında oluşan yetersizlik veya bozukluk sebebiyle oluşur. Talasemiyi tarama ve önleme programları; evlilik öncesi çiftlerin taranması, toplum eğitimi, taşıyıcıların tespiti, genetik danışma ve pretanal tanıdır. Bu projede 3 Talasemi hastasından alınan hemoglobin kan hücrelerinin mikroskobik görüntüleri, 4 farklı sınıf bilgisini tanımlayacak şekilde etiketlenmiş ve YOLO algoritması kullanılarak eğitilmiştir. Eğitim sonrasında oluşturulan makine öğrenmesi modeli, başka bir Talasemi hastasına ait etiketlenmemiş hemoglobin kan hücrelerinin mikroskobik görüntüleri ile test edilmiştir. Önerilen model ile test veri seti üzerinde %94 oranında sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. Yapılan çalışma sayesinde hemoglobin kan hücrelerinin sadece mikroskobik görüntülerini kullanarak Talasemi hastalığının tespiti oldukça yüksek sayılabilecek bir başarı yüzdesi ile gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme ve derin öğrenmenin temel algoritmaları kullanılarak literatürde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Bütüner yaptığı çalışmada Python ve MATLAB ortamlarında makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen bir yazılım kullanarak kemik kırıklarını tam otomatik bir şekilde tespit etmiştir. Önerilen çalışmada, hemoglobin kan hücrelerinin mikroskobik görüntüleri makine öğrenmesi kullanılarak eğitilmiş ve bir yapay zekâ modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model, etiketsiz Talasemi hastalığına sahip hemoglobin kan hücrelerinin tespitinde kullanılarak etkin ve hızlı bir şekilde hastalığın teşhisi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi, Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Hemoglobin Kan Hücreleri 


Keywords: