BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet OLGUN, Dilara ERTURAN, Esra SEVER
1- WEB SİTESİ BAKIM YÖNETİMİNDE İŞ ANALİZİ, GELİŞTİRME SÜREÇLERİ VE TESTLERİN ÖNEMİ

  Özet  
Ayşegül DIYARBAKIR, Halit Alperen BULUT
2- EVALUATION OF THE EFFECT OF ELECTRONIC WASTE ON THE FREEZE-THAW BEHAVIOR OF DIFFERENT RESIN POLYMER CONCRETES

  Özet  
Büşra Nur ÖZTÜRK, Hale KARAKAŞ
3- TEKSTİLDE ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) KULLANIMI VE VAR OLAN BİR ERP YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Enes ÇAL, Betül Gülçimen ÇAKAN
4- FR4 VE ALUMİNYUM TEST PLAKALARININ MODAL KARAKTERİSTİKLERİNİN MGM MATRİS YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Özet  
Gürer KUTLUĞ, Gökhan AK, Efecan SEÇKİN
5- ŞİŞE KULP GEOMETRİSİNİN OLASI KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLI HASAR MEKANİZMASININ TEORİK OPTİMİZASYONU

  Özet  
Mahmut BURHAN, Abdurrahman Alper ÖZALP, Onur ALTAY
6- 10KW TURBO GÜCÜNDE 6 TEPSİLİ ENDÜSTRİYEL GIDA FIRINININ TEPSİLER ÜZERİ SICAKLIK DAĞILIMININ DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK ANALİZİ

  Özet  
Senai YALÇINKAYA, Oğuz DÜZ, Ozan DÜZ
7- INNOVATIVE APPROACHES WITH COMPUTER TECHNOLOGIES IN SOFTWARE DESIGN AND MATERIAL SELECTION IN PRODUCTION ACTIVITIES

  Özet  
Zihni BAYKARA, Mustafa AY
8- TEMEL EĞİTİM UÇAĞI BURUN İNİŞ TAKIMI TASARIMI

  Özet  
ŞİMŞEK Gamze, AKDENİZ Aslıhan
9- ULTRA YÜKSEK MUKAVEMETLİ İPLİKLER KULLANARAK NAKIŞ TEKNOLOJİSİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KORUYUCU KIYAFETLER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER