BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İmren MEYDAN
BEYAZ YAĞLARIN IŞIK DAYANIMLARININ ARTTIRILMASINDA TİCARİ ANTİOKSİDANLARIN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
 
Mineral yağlar, ham petrolün rafinelerde işlenmesiyle elde edilen farklı vizkozite ve kimyasal yapı özelliklerine sahip baz yağlardır. Naftenik, parafinik ve aromatik özellikleri olan mineral yağlar ısınmayı, aşınmayı ve sürtünmeyi en aza indirmek için kullanılmaktadır. Kullanım ömrü sırasında ya da uygulama esnasında ışık ve ısı ile temas halinde olan mineral yağlar oksidatif bozulma eğilimleri göstermektedir. Yağların oksidasyonu sonucu yağın içerisinde yer alan polar bileşikler aldehit, keton, peroksit alkollere dönüşmektedir. Yağın oksidasyonu korozyon, yapışma, çamur oluşumu, renk değişimi, asit sayısı artışı ve vizkozite artışına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için mineral yağlara oksidasyonu geciktiren ya da azaltan antioksidan katkı maddeleri ilave edilmektedir. Beyaz mineral yağ, ham petrolün rafinasyonu sonucu ortaya çıkan hafif fraksiyonların çeşitli yöntemlerle saflaştırılması ile elde edilen ve doymuş hidrokarbonlardan oluşan renksiz, şeffaf, tatsız, yağlı ve floresan olmayan bir hidrokarbon karışımıdır. Kozmetik , ilaç ve plastik sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan farma ve teknik kalite beyaz yağların antioksidan özeliklerinin ticari antioksidanlar kullanılarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kullanılan ticari antioksidanların beyaz yağlarda ışık varlığı etkisiyle oluşan oksidasyonunun önlenmesinde avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, farma ve teknik kalite beyaz yağlar içerisine ticari antioksidanlar farklı oranlarda girilmiştir. Güneş ışığı simülasyonu altında belirli sürelerde bekletilmiştir. Belirlenen süreler sonunda asit sayısı ve vizkozite değerleri ölçülerek,; DPPH(2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ) radikali ile UV spektrofotometre cihazı ile absorbans ölçümleri alınarak ticari antioksidanların beyaz yağlar içerisinde oluşturduğu antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: beyaz yağ, antioksidan, oksidasyon 


Keywords: