SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru DOAN, Fatma Yeim KALENDER KSZ
 


Keywords:YAPAY SNR ALARI LE TRKYENN ELEKTRK TALEP TAHMN
 
Enerji, bir maddenin ya da makinenin i yapabilme yeteneidir. Elektrik enerjisi ise, gerek ekonomik hayatn gerekse de gnlk hayatn vazgeilmez bir parasdr. Yaamn devam iin srekli olarak salanmas gerekmektedir. Ayrca retilen elektrik enerjisinin depolanma imkannn olmamas ve annda tketiminin salanmas gerektiinden arz-talep dengesinin korunmas gerekmektedir. Enerji talebi; nfus art, gelien teknoloji ve sanayileme gibi unsurlar nedeniyle her geen gn artmaktadr. Talebin karlanamamas da byk sorunlara yol amaktadr. Bu nedenle planlamalar yaplarak enerji kaynaklarnn etkin biimde kullanlmas gerekmektedir. Bunun yan sra talep tahminlerinin geree yakn olmas, elektrik enerjisinin retim-datm-iletim gibi aamalarnn doru ekilde planlanmas iin byk nem arz etmektedir. Uzun dnemli kaynak planlamas yaplmas ve enerji politikalarnn belirlenmesi ise, gelecee ynelik gvenilir tahminler ile olmaktadr. Bu nedenle tahminlerin doruluu, enerji kaynaklarnn kullanmnda nemli rol oynamaktadr. Bu almada yapay sinir alar metodu ile Trkiyenin 2023-2040 dnemi iin elektrik talep tahmini gerekletirilmitir. Modelde girdi olarak ise, GSYH, nfus, ihracat, beyaz eya, tat ve cep telefonu deikenleri seilmi olup deikenlerin 1970-2022 yllar arasndaki resmi verileri ele alnmtr. Yaplan alma sonucunda YSA yntemi ile baarl sonular elde edildii anlalm ve 2023-2040 yllar iin Trkiyenin elektrik talebi tahmin edilmitir. Sonular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB) tarafndan kullanlan MAED (Model for Analysis of Energy Demand) tahminleri ile karlatrlm ve deerlendirmeler yaplmtr. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn yksek lisans tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0001-6425-9255)

Anahtar Kelimeler: Yapay sinir alar, Talep tahmini, Elektrik tketimi, Enerji