BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru DOĞAN, Fatma Yeşim KALENDER ÖKSÜZ
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK TALEP TAHMİNİ
 
Enerji, bir maddenin ya da makinenin iş yapabilme yeteneğidir. Elektrik enerjisi ise, gerek ekonomik hayatın gerekse de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaşamın devamı için sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. Ayrıca üretilen elektrik enerjisinin depolanma imkanının olmaması ve anında tüketiminin sağlanması gerektiğinden arz-talep dengesinin korunması gerekmektedir. Enerji talebi; nüfus artışı, gelişen teknoloji ve sanayileşme gibi unsurlar nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Talebin karşılanamaması da büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle planlamalar yapılarak enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra talep tahminlerinin gerçeğe yakın olması, elektrik enerjisinin üretim-dağıtım-iletim gibi aşamalarının doğru şekilde planlanması için büyük önem arz etmektedir. Uzun dönemli kaynak planlaması yapılması ve enerji politikalarının belirlenmesi ise, geleceğe yönelik güvenilir tahminler ile olmaktadır. Bu nedenle tahminlerin doğruluğu, enerji kaynaklarının kullanımında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada yapay sinir ağları metodu ile Türkiye’nin 2023-2040 dönemi için elektrik talep tahmini gerçekleştirilmiştir. Modelde girdi olarak ise, GSYH, nüfus, ihracat, beyaz eşya, taşıt ve cep telefonu değişkenleri seçilmiş olup değişkenlerin 1970-2022 yılları arasındaki resmi verileri ele alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda YSA yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edildiği anlaşılmış ve 2023-2040 yılları için Türkiye’nin elektrik talebi tahmin edilmiştir. Sonuçlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından kullanılan MAED (Model for Analysis of Energy Demand) tahminleri ile karşılaştırılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-6425-9255)

Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, Talep tahmini, Elektrik tüketimi, Enerji 


Keywords: