SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

layda ZGER, Tuncay BAYRAK, Emre KK, Fatih TOPUZ
 


Keywords:TIBB CHAZ ALANINDA KULLANILAN STANDARTLARA YNELK YNETM SSTEM GELTRME
 
Tbbi cihazlarn retimi ve belgelendirilmesi srelerinde ok sayda standart kullanlmaktadr. rnn teknik zelliklerine, kullanm yerine, kullanm sresine ve kullanm amacna bal olarak gvenlilii ve etkililiine ilikin test ve analiz ilemlerinin yaplmas iin ISO bata olmak zere dier uluslararas rgtler veya otoriteler tarafndan yaymlanm standartlarn kullanlmas gerekmektedir. malatlar, uygunluk deerlendirme kurulular ve tbbi cihazlarn piyasaya arz srecinde yer alan ilgili dier kurum ve kurulular tarafndan srekli bavurulan tbbi cihaz standartlarnn says olduka fazladr. Ayrca standartlar baka standartlara da atfta bulunabilmektedir. Bu durum sreci daha da karmak hale getirebilmektedir. Bu almada; tbbi cihazlarla ilgili standart numaralar ve isimleri derlenmi, baz balklar altnda tasniflenmi ve birbiri ile ilikili standartlar bir a yaps eklinde sunulmutur. Python yazlm dili kullanlarak kullanc dostu arayz hazrlanm ve sz konusu ilikilerin tutulduu bir veri taban oluturulmutur. Kullanc bu veri tabannda standart ad veya nceden belirlenmi anahtar szckler ile standart numara ve adlarn listeleyebilmektedir. Ayn zamanda incelenen standardn atf yapt dier standartlarn tanmlayc bilgilerine ulalabilmektedir. Burada standart tanmlayc bilgileri; standart numaras, ad ve yaym tarihinden olumaktadr. cretli eriim salanan bu standartlar temin etmesi durumunda ise bu arayz sayesinde standard ayr bir pencerede PDF formatnda aabilmektedir. Bunun yannda; intranet dhilinde gelitirilmi olan bu yazlma Kurum d eriimin mmkn olmamas sayesinde bilgi gvenlii hususunda nemli bir avantaj salamaktadr. Bu haliyle gelitirmeye ak olarak tasarlanm olan bu yazlm; tbbi cihaz alannda kullanlan standartlarn btncl bir ekilde ele alnmasnda nemli bir bilgi ynetim sistemi olarak deerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tbbi Cihaz, Tbbi Cihaz Standartlar, Tbbi Cihaz Standart Yazlm