SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve AKMAK, Seda ASLAN KILAVUZ, Simge ANKAYA
 


Keywords:TEMZLK KAITLARI RETMNDE YAKIT VE ELEKTRK TKETM KAYNAKLI KLM DEKL ETKLER
 
Temizlik katlar retimi youn enerji kullanm gerektirmesi sebebiyle, iklim deiiklii zerinde yksek etkiye sahiptir. Bu almada temizlik katlar retiminin gerekletirildii bir tesiste mevcut durumda kullanlan doalgaz ve elektrik ihtiyacna alternatif enerji trlerinin kullanmna ynelik oluturulan senaryolar ile yakt ve elektrik tketiminin iklim deiiklii zerindeki etkisi karlatrmal olarak deerlendirilmitir. Fonksiyonel birim olarak seilen 1 kg temizlik kd retiminde ihtiya duyulan yakt ve elektrik verileri ile SimaPro (System for Integrated Environmental Assessment of Products) program araclyla IMPACT 2002+ metodu kullanlarak etki deerlendirmesi yaplmtr. alma kapsamnda normal retim srecinde ihtiya duyulan doalgaz ve ehir ebekesinden temin edilen elektrik verileri kullanlarak mevcut durum oluturulmutur. Karlatrma amal oluturulan alternatif almalarda ise doalgaz tketimi %53 azaltlarak d tedarikiden buhar satn alm gerekletirilmekte ve %100 yenilenebilir enerji kaynandan (rzgr enerjisi) temin edilen elektrik kullanlmaktadr. almalar sonucunda iklim deiiklii zerine etkinin nemli bir ksm elektrik tketiminden kaynaklanrken, doalgaz kaynanda herhangi bir deiiklik yaplmakszn elektriin %100 yenilenebilir enerji kayna olarak rzgr enerji santralinden temin edilmesi ile toplam enerji (yakt ve elektrik) tketimi kaynakl iklim deiiklii etkisinde %80 azalma gereklemitir. Doalgazn %53 orannda azaltlarak, ihtiya duyulan buharn d tedarikiden satn alnmas ile gerekletirilen alma neticesinde ise doalgaz tketimi kaynakl iklim deiiklii etkisinde azalma olmasna ramen buhar satn alnmas kaynakl dolayl emisyonlarn etkisi ile toplam enerji tketimi kaynakl iklim deiiklii etkisinde %23 art gereklemitir. (Bu alma 1. srada yer alan yazarn Temizlik Katlar retimi Yaam Dngs Deerlendirmesi konulu yksek lisans tezinden retilmitir. ORCID No: 0009-0001-9144-9721)

Anahtar Kelimeler: klim Deiiklii, Enerji, Yenilenebilir Enerji