BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÇAKMAK, Seda ASLAN KILAVUZ, Simge ÇANKAYA
TEMİZLİK KAĞITLARI ÜRETİMİNDE YAKIT VE ELEKTRİK TÜKETİMİ KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ
 
Temizlik kağıtları üretimi yoğun enerji kullanımı gerektirmesi sebebiyle, iklim değişikliği üzerinde yüksek etkiye sahiptir. Bu çalışmada temizlik kağıtları üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste mevcut durumda kullanılan doğalgaz ve elektrik ihtiyacına alternatif enerji türlerinin kullanımına yönelik oluşturulan senaryolar ile yakıt ve elektrik tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel birim olarak seçilen 1 kg temizlik kâğıdı üretiminde ihtiyaç duyulan yakıt ve elektrik verileri ile “SimaPro (System for Integrated Environmental Assessment of Products)” programı aracılığıyla IMPACT 2002+ metodu kullanılarak etki değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma kapsamında normal üretim sürecinde ihtiyaç duyulan doğalgaz ve şehir şebekesinden temin edilen elektrik verileri kullanılarak mevcut durum oluşturulmuştur. Karşılaştırma amaçlı oluşturulan alternatif çalışmalarda ise doğalgaz tüketimi %53 azaltılarak dış tedarikçiden buhar satın alımı gerçekleştirilmekte ve %100 yenilenebilir enerji kaynağından (rüzgâr enerjisi) temin edilen elektrik kullanılmaktadır. Çalışmalar sonucunda iklim değişikliği üzerine etkinin önemli bir kısmı elektrik tüketiminden kaynaklanırken, doğalgaz kaynağında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın elektriğin %100 yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgâr enerji santralinden temin edilmesi ile toplam enerji (yakıt ve elektrik) tüketimi kaynaklı iklim değişikliği etkisinde %80 azalma gerçekleşmiştir. Doğalgazın %53 oranında azaltılarak, ihtiyaç duyulan buharın dış tedarikçiden satın alınması ile gerçekleştirilen çalışma neticesinde ise doğalgaz tüketimi kaynaklı iklim değişikliği etkisinde azalma olmasına rağmen buhar satın alınması kaynaklı dolaylı emisyonların etkisi ile toplam enerji tüketimi kaynaklı iklim değişikliği etkisinde %23 artış gerçekleşmiştir. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın “Temizlik Kağıtları Üretimi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi” konulu yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID No: 0009-0001-9144-9721)

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Enerji, Yenilenebilir Enerji



 


Keywords: