SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seda YILDIZ
 


Keywords:ERT TESTERE TEZGHLARINDA KESME PERFORMANSININ YLETRLMES N KEST DEMNE GRE KESME PARAMETRELERNN NCELENMES
 
Takm tezghlarndan i paralarn istenilen teknik gereksinimlere gre retebilmeleri istenmektedir. Talal imalatn hedefi maksimum takm mr, ksa retim zaman ve az maliyetle, iyi kalitede yksek retim miktar elde etmektir. Hammaddeyi istenilen boyutlara getirmek iin kullanlan testere makinelerinin endstriyel imalat firmalarnda yeri azmsanmayacak kadar oktur. erit testere; dk entik kayb, yksek tala kaldrma oranlar ve rekabeti yzey kalitesi nedeniyle daire testere gibi dier testere teknikleri ile karlatrldnda, hammaddeleri mterinin sipari ettii paralara kesmek iin eitli endstrilerde tercih edilmektedir. Kesim ilemlerindeki deien ve gelien teknoloji, imalata giri ve zellikle son ilem sreleri sonucu elde edilen yzey zellikleri byk nem tamaktadr. Testere makinelerinin Endstri 4.0 uyumlu olmasyla kesilecek malzemenin kimyasal karakteristii, geometrik formu ve boyut gibi deikenler gz nnde bulundurularak yksek yzey kalitesine sahip hzl kesimler yaplabilmektedir. Hzl kesimler sonucu elde edilen sre ekonomik deer tarken, yksek kaliteli yzey eldesi daha sonraki tala kaldrma ilemlerini de minimuma indirerek maliyet kazanc salamaktadr. Endstri 4.0 uyumlu yksek performansl testere makinelerinin gelitirilmesi ve retilmesiyle, i paralarnn iyiletirilip zamandan ve kaliteden kazanlarak makine imalat sektrnde ykseliin gzlenecei ngrlmektedir. alma kapsamnda 120 mm lsnde ST-52 ve 4140 malzemeleri akll ve otomatik kesim modu ile kesilmitir. Kesimler sonucu numunelerden yzey przllk cihazyla przllk deerleri ve mihengir yardmyla kesilen numunelerin eiklikleri kontrol edilmitir. Kesim srelerinin tayiniyle iki kesim modu arasndaki iyiletirme incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Akll Kesim, Yzey Przllk, erit testere makinesi, Hzl Kesim.