BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda YILDIZ
ŞERİT TESTERE TEZGÂHLARINDA KESME PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KESİT DEĞİŞİMİNE GÖRE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
 
Takım tezgâhlarından iş parçalarını istenilen teknik gereksinimlere göre üretebilmeleri istenmektedir. Talaşlı imalatın hedefi maksimum takım ömrü, kısa üretim zamanı ve az maliyetle, iyi kalitede yüksek üretim miktarı elde etmektir. Hammaddeyi istenilen boyutlara getirmek için kullanılan testere makinelerinin endüstriyel imalat firmalarında yeri azımsanmayacak kadar çoktur. Şerit testere; düşük çentik kaybı, yüksek talaş kaldırma oranları ve rekabetçi yüzey kalitesi nedeniyle daire testere gibi diğer testere teknikleri ile karşılaştırıldığında, hammaddeleri müşterinin sipariş ettiği parçalara kesmek için çeşitli endüstrilerde tercih edilmektedir. Kesim işlemlerindeki değişen ve gelişen teknoloji, imalata giriş ve özellikle son işlem süreçleri sonucu elde edilen yüzey özellikleri büyük önem taşımaktadır. Testere makinelerinin Endüstri 4.0 uyumlu olmasıyla kesilecek malzemenin kimyasal karakteristiği, geometrik formu ve boyut gibi değişkenler göz önünde bulundurularak yüksek yüzey kalitesine sahip hızlı kesimler yapılabilmektedir. Hızlı kesimler sonucu elde edilen süre ekonomik değer taşırken, yüksek kaliteli yüzey eldesi daha sonraki talaş kaldırma işlemlerini de minimuma indirerek maliyet kazancı sağlamaktadır. Endüstri 4.0 uyumlu yüksek performanslı testere makinelerinin geliştirilmesi ve üretilmesiyle, iş parçalarının iyileştirilip zamandan ve kaliteden kazanılarak makine imalat sektöründe yükselişin gözleneceği öngörülmektedir. Çalışma kapsamında Ø120 mm ölçüsünde ST-52 ve 4140 malzemeleri akıllı ve otomatik kesim modu ile kesilmiştir. Kesimler sonucu numunelerden yüzey pürüzlülük cihazıyla pürüzlülük değerleri ve mihengir yardımıyla kesilen numunelerin eğiklikleri kontrol edilmiştir. Kesim sürelerinin tayiniyle iki kesim modu arasındaki iyileştirme incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kesim, Yüzey Pürüzlülük, Şerit testere makinesi, Hızlı Kesim. 


Keywords: