SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Recep GVEN, smail KAHRAMAN
 


Keywords:OTOMATK KLPS AKMA MAKNES GELTRLMES
 
z: Yatak konstrksiyonlar ve yatak kenarnda bulunan elik emberler mevcut sistemlerde manuel el tabancas ile birbirine kelerinden klips mermileri ile birletirilmektedir. Bu almaya balamadan nce aratrmalar yapld. Yaplan aratrmalar sonucu klips blmnde vardiyada ortalama 96 adet konstrksiyon klipslenmekteydi. lemleri daha hzlandrabilmek amacyla bir simlasyon dzenei kurularak otomatik olarak kenar emberlerini yaylara klipsleme tekniinin yaplabilirlii incelendi. Kurgulanan senaryoda istenen ofset miktar sisteme operatr tarafndan ilk ayar srasnda girilecek ve ilem buna gre devam edecektir. Bu dngye gre tek taraf klipslenen yatak konstrksiyonu, klipsleme ilemi bittikten sonra servo itici ile kar pedal pistonunun olduu tarafa konstrksiyonu iterek geri ekilecek. Bu srada pedal pistonuna bal olan tablada bulunan 5 adet kilit pistonu konstrksiyonu klempleri ile tutacak ve tabla pedal pistonu vastas 90 ile dik konuma gelecektir. Dik konuma gelen tabladaki 5 adet klemp pistonu alacak. Bu pistonlar alnca konstrksiyon yine operatrn rn koymu olduu tarafa decektir. Bu kenarda klipslendikten sonra dier kenarlar bu dngye gre 4 kenar boyunca klipslenecektir. lem bittiinde rn pedal pistonu tarafnda kalacak ve operatr yeni rn eik tablaya koyacaktr. Bylece klipslenmi yeni rn pedal pistonu tablasndan itilerek dar atlm olacaktr. Bu ilemlerin tamam yatak byklne gre ortalama 90 saniye kadar srecektir. Bylece operatr verimi ve yatak tama ve dzenleme ilemleri de hesaplandnda ortalama bir operatr gnde 150 adet rn klipsleyebilecektir. Verimli alma yaplrsa bu saylar daha yukarlara tanabilir. Projede karlalacak sorunlar gidermek iin kk simlasyonlar oluturuldu. Yay orta noktas alglayabilmek iin bir plunger sistemi kuruldu ve denemeler yapld. Bu ilem ncesinde denemelerin sensr tipi alglama ve yayl orta nokta alglama kam sistemi dnlmt fakat yaylarn kama bast yerler hep ayn yerler olmad iin yayl kam sistemleri skmtr. Bunun zerine klasik devre tamamlama yntemini kullanarak bu sistem denenmi ve sonu pozitif kmtr. Bu sistemde de tamamlanan devredeki sinyali balang ve biti olarak hesaplayp itici kola ilerleme ofset miktar girilmitir. Oluan itme hz ve yatak tipine gre ve plunger salnm oranna gre deikenlik gsterebilecei ngrlmtr. Fakat buradaki deikenlik maksimum 2mm civarnda hata salayaca iin klips yay merkezinden 2mm katnda sistem iin klipsleme performansndan herhangi bir ey gtrmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Klipsleme Sistemi, Mekanik Tasarm, Otomatik Klips akma, Makine Performans