SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ekin YILMAZ, ala KAYMAZ, Fatih Hayati AKIR, M. Alper SOFUOLU
 


Keywords:MANYETK YARDIMLI TORNALAMA LEMNN DENEYSEL OLARAK ARATIRILMASI
 
Elektrik akmnn olduu her yerde belirli lde manyetik alanlar oluur. Belirli deerlerin altnda kaldklarnda pratikte yok kabul edilir. Belirli deerlerin zerinde olmas durumunda ise malzeme yaps, yzey zellikleri gibi pek ok etkiye yol amaktadr. Literatrde manyetik alann malzeme ve imalat teknolojisi ile kesitii almalar iki ana balkta toplanmaktadr. Birinci grup almalar manyetik alan etkisi ile ilem grm, youn bir manyetik alan altnda tutulan malzemelerdeki deiimleri inceler. Manyetik alann malzeme iyapsna olan etkileri ve olas kullanm alanlarnn aratrlmas ile ilgili nemli bir potansiyel bulunmaktadr. Manyetik alana maruz braklarak malzeme iyapsn deitirme ile ilgili yaplan almalarda ok ksa srelerde bile uygulanan youn manyetik alann 0,5-3 T malzeme iyapsnda nemli deiimlere yol aabilecei grlmektedir. kinci grup almalar, manyetik alan etkisi altnda gerekletirilen imalat ve anmay inceler. Manyetik alann talal imalat uygulamalarna olan etkilerinin incelendii almalarda manyetik alan titreim snmleyici olarak kullanlmtr. Gerekletirilen almalar manyetik etkinin kesme kararlln artrmada kullanlabileceini gstermektedir. Manyetik yardml tornalama harici aralarla manyetik alann tornalama ileminde kullanlmas srecidir. Literatrdeki almalar incelendiinde manyetik yardml tornalama ileminin lkemizde allmad ve dnya literatrnde almalarn yeni olduu grlmektedir. Bu almada manyetik yardml tornalama ilemi aratrlmtr. Kesme hz ve manyetik alan parametreleri nda deneysel bir alma gerekletirilmitir. alma sonucunda manyetik yardml tornalama ileminde yzey przllnn iyiletii grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Manyetik Yardml Tornalama, Manyetik Alan, Yzey Przll