BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ekin YILMAZ, Çağla KAYMAZ, Fatih Hayati ÇAKIR, M. Alper SOFUOĞLU
MANYETİK YARDIMLI TORNALAMA İŞLEMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
 
Elektrik akımının olduğu her yerde belirli ölçüde manyetik alanlar oluşur. Belirli değerlerin altında kaldıklarında pratikte yok kabul edilir. Belirli değerlerin üzerinde olması durumunda ise malzeme yapısı, yüzey özellikleri gibi pek çok etkiye yol açmaktadır. Literatürde manyetik alanın malzeme ve imalat teknolojisi ile kesiştiği çalışmalar iki ana başlıkta toplanmaktadır. Birinci grup çalışmalar manyetik alan etkisi ile işlem görmüş, yoğun bir manyetik alan altında tutulan malzemelerdeki değişimleri inceler. Manyetik alanın malzeme içyapısına olan etkileri ve olası kullanım alanlarının araştırılması ile ilgili önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Manyetik alana maruz bırakılarak malzeme içyapısını değiştirme ile ilgili yapılan çalışmalarda çok kısa sürelerde bile uygulanan yoğun manyetik alanın 0,5-3 T malzeme içyapısında önemli değişimlere yol açabileceği görülmektedir. İkinci grup çalışmalar, manyetik alan etkisi altında gerçekleştirilen imalat ve aşınmayı inceler. Manyetik alanın talaşlı imalat uygulamalarına olan etkilerinin incelendiği çalışmalarda manyetik alan titreşim sönümleyici olarak kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar manyetik etkinin kesme kararlılığını artırmada kullanılabileceğini göstermektedir. Manyetik yardımlı tornalama harici araçlarla manyetik alanın tornalama işleminde kullanılması sürecidir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde manyetik yardımlı tornalama işleminin ülkemizde çalışılmadığı ve dünya literatüründe çalışmaların yeni olduğu görülmektedir. Bu çalışmada manyetik yardımlı tornalama işlemi araştırılmıştır. Kesme hızı ve manyetik alan parametreleri ışığında deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda manyetik yardımlı tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Manyetik Yardımlı Tornalama, Manyetik Alan, Yüzey Pürüzlülüğü 


Keywords: