SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ahter imal KROLU, Belks ZERVENT NAL
 


Keywords:SG UYGULAMALARINDA KULLANILAN PAKET PROGRAMLARIN GVENL UZMANLARININ STRES SEVYESNE ETKSNN NCELENMES
 
sal ve gvenlii kavram son zamanlarda yaanan i kazalarnn artmas nedeniyle lkemizde zerinde durulmas gereken bir konu haline gelmitir. alan saln korumak ve gvenli bir alma ortam yaratmak i gvenlii uzmannn balca grevleri arasnda yer almaktadr. Manevi sorumluluu yksek olan bu meslekte uzmanlar grevlerini yerine getirirken iverene bamllk, alanlarn ihmalleri, mevzuattan kaynaklanan eksiklikler gibi birtakm zorluklarla karlamaktadrlar. Teknolojinin gelimesiyle beraber i sal ve gvenlii alannda kullanlan paket programlara gsterilen ilgi ve ihtiya artmtr. Bu programlar SG alannda dokmanlarn ve saha srecinin takibi, acil durum ve eylem planlarnn hazrlanmas, risk analizi oluturulmas, yllk eitim ve alma planlar hazrlanmas vb. birok avantaj salamaktadrlar. Dolaysyla bu paket programlar i gvenlii uzmanlarnn ilerini kolaylatrmakla beraber SG alannda daha kontroll bir takip srecinin olumasn salamaktadr. Bu almada i sal ve gvenlii alannda kullanlan paket programlarn i gvenlii uzmanlarnda grlen stres zerinde bir etkisinin olup olmad aratrlmtr. Aratrma, yaklak 3 aylk bir dnem iinde e-anketi yantlayan 308 uzman ile yaplmtr. Veriler SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) paket istatistik program ile analiz edilmitir. Anketin birinci ksmnda i gvenlii uzmanlarnda stres seviyesini deerlendirmeye ynelik sorular, ikinci blmde ise SG yazlmlar ile ilgili sorular yer almaktadr. Uygulanan anket almas sonucunda elde edilen bulgulara gre alanlarn SG uygulamalarndaki duyarszlklar ve iverenin SG yatrmlarn gereksiz maliyet olarak grmesi uzmanlarn stresli hissetmelerine neden olurken yazlmlar sayesinde ilerini anlk ve kolayca takip edebildiklerini ve yazlmlarn kolaylk kazandrdklarn belirtmilerdir.

Anahtar Kelimeler: Gvenlii Uzman, Gvenlii Uzmanlarnda Stres, SG Paket Programlar